Při nákupu tonerů vybírejte originál od HP – správná volba vůči přírodě

Prezentace klienta

Nedílnou součástí provozu tiskáren je výměna tonerových kazet. Když je potřeba objednat náhradní tonerové kazety, nabídka je široká, avšak levné napodobeniny nemusí být tou nejlepší volbou.

Nákup napodobenin kazet může být riskantní rozhodnutí. Důvodů, proč vždy sázet na originální spotřební materiál, se však nabízí hned několik. Ty hlavní z nich se skrývají pod zkratkou EKO (ekologie, kvalita, obezřetnost).

EKOLOGIE

Výběr toneru má velký vliv na životní prostředí. Podle studie na téma recyklace spotřebních materiálů v západní Evropě provedené v roce 2018 společností InfoTrends končí téměř všechny napodobeniny tonerových kazet v komunálním odpadu.

Společnost HP umožňuje bezplatnou recyklaci použitých kazet prostřednictvím recyklačního programu HP Planet Partners. Všechny kazety vrácené pomocí programu HP Planet Partners prochází vícefázovým recyklačním procesem a žádná z nich neskončí na skládce.

Ochrana životního prostředí nespočívá jen v recyklaci. Další skutečnosti zjištěné v rámci studií o napodobeninách tonerových kazet poukazují, že mohou mít o 32 % větší uhlíkovou stopu a mohou spotřebovávat o 23 % více energie než originální produkty HP.

Věděli jste, že 100 % originálních tonerových kazet HP obsahuje recyklovaný materiál? Takovou jistotu u napodobenin tonerových kazet nemáte, může tedy docházet k plýtvání plastem. V případě používání originálních tonerů HP máte jistotu, že se stanete součástí cirkulární ekonomiky.

KVALITA

Svá úskalí může mít i manipulace s napodobeninami tonerových kazet. Kromě zašpinění rovněž hrozí únik tonerového prášku do tiskárny. Podle mezinárodní studie společnosti Market Strategies International z ledna 2018 až 79 % servisních techniků řeklo, že čistí minimálně 2x častěji tiskárny HP LaserJet, ve kterých se používají kazety od jiných výrobců.

Napodobeniny tonerových kazet dále nemusí splňovat kritéria kvality vzduchu v interiéru podle standardů eko značení a mohou uvolňovat zvýšené úrovně těkavých organických sloučenin – emise vzniklé při použití napodobenin kazet mohou vést u zaměstnanců a zákazníků k vyšším zdravotním rizikům.

Věděli jste, že se toner při tisku na papír zapéká při teplotách pohybujících se okolo 200 stupňů Celsia? Složení levných napodobenin tonerových kazet nemusí být v souladu s nastavením tiskárny, což může snižovat kvalitu tisku a spolehlivost.

OBEZŘETNOST

Ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, i tiskárny mohou pro firmy a ostatní uživatele představovat bezpečnostní riziko. Kvůli tomu, že jsou tiskárny zapojeny do firemního ekosystému, mohou být v případě kybernetického útoku nebezpečím i pro ostatní podniková zařízení. Lídrem v oblasti zabezpečení tiskáren je společnost HP Inc – originální tonery HP nesou unikátní čip, jenž přispívá k ochraně celého zařízení. Kromě toho, že výroba čipu probíhá v zabezpečených provozech, je upraven tak, aby nedošlo k nežádoucí úpravě, která by mohla vést např. k úniku dat z tiskárny. Takovou ochranu drtivá většina neoriginálních tonerů nenabízí a uživatelé se kvůli tomu vystavují riziku kybernetického útoku.

Věděli jste, že 48 % IT odborníků podceňuje zabezpečení tiskáren? I tiskárny jsou však připojeny k internetu a mohou se stát terčem útoku zvenčí.

Více se dozvíte zde >>>

sinfin.digital