Advokát Černý podal další žalobu kvůli rouškám: Lidé měli na seznámení s opatřeními sotva pět hodin

26. 11. 2020 • 09:26
ČESKÁ JUSTICE | Advokát Adam Černý podal tento týden k Městskému soudu v Praze další návrh na zrušení plošné povinnosti nosit roušky. Ministerstvo zdravotnictví podle něj už deset po sobě vydaných opatření řádně nezdůvodnilo. Bez zákona podle advokáta nelze plošně omezovat svobodu pohybu v celém státě. Legisvakanční lhůta ministerských příkazů je menší než pět hodin a ještě ve večerních hodinách, upozorňuje Černý.

Stejně jako v předešlých žalobách Černý uvádí, že ministerstvo jako odpůrce není oprávněno omezit plošně právo pohybu jako základní právo dané Listinou. To lze učinit jen zákonem. Svým návrhem advokát napadá poslední opatření ministerstva zdravotnictví z pátku 20. listopadu 2020, které nabylo účinnosti po méně než pěti hodinách.

„Odpůrce svobodu pohybu a pobytu na území České republiky podmiňuje splněním povinnosti zakrývat si dýchací cesty (nos a ústa) na základě přijetí opatření obecné povahy, tj. správního aktu, který nemá povahu právního předpisu, kterým je možné základní právo omezit, tj. nemá povahu zákona, a není ani vydáno na základě konkrétního zákonného zmocnění, které by právě zvolený způsob omezení základního práva umožňovalo. Odkaz na ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví v tomto směru nepředstavuje dostatečné zákonné zmocnění pro omezení svobody pohybu a pobytu,“ uvádí v návrhu advokát.

Zákon o ochraně veřejného zdraví totiž předpokládá možnost omezení pohybu jen pro určitý okruh osob nebo území, nikoli pro území celé České republiky. Tento výklad byl ostatně už aprobován rozsudkem Městského soudu v Praze 23. dubna 2020, upozorňuje Černý.

Vyvěšeno na úřední desce v 19:17

Advokát opět trvá na tom, že opatření plošně omezující základní práva občanů ve státě mají být publikována ve Sbírce. „Při takto zásadním a rozsáhlém zásahu do základních práv a svobod jednotlivců je naprosto nezbytné trvat na tom, aby příslušný právní instrument, jímž se takový bezprecedentní zásah realizuje, byl publikován též ve Sbírce zákonů. Je zcela absurdní, že opatření, kterými se takto plošně omezují základní práva a svobody jednotlivců na území České republiky, nemusejí být vůbec na této úrovni publikována,“ míní.

K tomu dokládá, jakou dobu dostávají obyvatelé na to, aby se v nočních hodinách s opatřením, které jsou povinni dodržovat seznámili. „Napadené opatření bylo přitom na úřední desce odpůrce zveřejněno pouze několik hodin před jeho účinností. Odpůrce napadené opatření přijal v pátek 20. listopadu 2020 ve večerních hodinách (certifikovaný elektronický podpis, jež je součástí dokumentu obsahuje časové razítko s časem 19:17:01 hod.), přičemž jeho účinnost je stanovena od 21. listopadu 2020 od 0:00 hod., čímž legisvakanční lhůta určena pro obeznámení se s jeho obsahem širokou veřejností byla méně než 5 hodin a nebylo tak dostatečně dostupné pro seznámení se s rozsahem omezení svobody pohybu a pobytu, který je jím ukládán,“ uvádí advokát doslova v nové  žalobě na ministerské opatření.

Desetkrát po sobě se epidemiologická situace nezměnila?

Rovněž způsob, jakým ministerstvo opatření o povinnosti nosit zakrytá ústa a nos zdůvodnilo, není podle Adama Černého opět dostačující. Ministerstvo podle něho znovu pouze opsalo předešlá nedostatečná odůvodnění. „Jediný rozdíl je v datu uvedenému v posledním odstavci, kdy tento byl ve zrušeném opatření 21. října 2020 a v novém, nyní napadeném opatření 20. října 2020. Jedná se o datum, od kterého měla být určena povinnost ochrany dýchacích cest v motorových vozidlech (správné datum je přitom 21. října 2020). Jinak se jedná o odůvodnění zcela totožné,“ upozorňuje Černý.

„Nyní napadené mimořádné opatření odpůrce je tak v pořadí již desátým mimořádným opatřením vydaným v průběhu uplynulých tří měsíců, které obsahuje stejné odůvodnění mimořádného opatření zakazujícího pohyb a pobyt bez používání roušek, přičemž výroková část těchto opatření rozhodně totožná není a epidemiologická situace v průběhu uplynulých tří měsíců rovněž nebyla ustálená a přešla zásadními změnami. Z uvedeného je zřejmé, že odpůrce při vydání mimořádného opatření k epidemiologické situaci nepřihlíží a nezbytnost omezení pohybu a pobytu a efektivitu takto konkrétního opatření nezvažuje, když již tři měsíce používá stejné odůvodnění ve vztahu k různým úpravám zákazu pohybu a pobytu bez použití roušky,“ uvádí v žalobě advokát.


Zprávu přinesl portál Česká justice, pokračování článku čtěte tady >>>