Advokát Černý podal další žalobu kvůli rouškám: Lidé měli na seznámení s opatřeními sotva pět hodin

Irena Válová

ČESKÁ JUSTICE | Advokát Adam Černý podal tento týden k Městskému soudu v Praze další návrh na zrušení plošné povinnosti nosit roušky. Ministerstvo zdravotnictví podle něj už deset po sobě vydaných opatření řádně nezdůvodnilo. Bez zákona podle advokáta nelze plošně omezovat svobodu pohybu v celém státě. Legisvakanční lhůta ministerských příkazů je menší než pět hodin a ještě ve večerních hodinách, upozorňuje Černý.

Stejně jako v předešlých žalobách Černý uvádí, že ministerstvo jako odpůrce není oprávněno omezit plošně právo pohybu jako základní právo dané Listinou. To lze učinit jen zákonem. Svým návrhem advokát napadá poslední opatření ministerstva zdravotnictví z pátku 20. listopadu 2020, které nabylo účinnosti po méně než pěti hodinách.

„Odpůrce svobodu pohybu a pobytu na území České republiky podmiňuje splněním povinnosti zakrývat si dýchací cesty (nos a ústa) na základě přijetí opatření obecné povahy, tj. správního aktu, který nemá povahu právního předpisu, kterým je možné základní právo omezit, tj. nemá povahu zákona, a není ani vydáno na základě konkrétního zákonného zmocnění, které by právě zvolený způsob omezení základního práva umožňovalo. Odkaz na ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví v tomto směru nepředstavuje dostatečné zákonné zmocnění pro omezení svobody pohybu a pobytu,“ uvádí v návrhu advokát.

Rusko vstupuje do éry „vrcholného“ putinismu

sinfin.digital