Česká televize je v exekuci. Odmítla poskytnout informace, jak jí nařídil soud

Česká televize (ČT) je v exekuci a zřejmě bude muset zaplatit pokutu, která může v první fázi činit až sto tisíc korun. Odmítla totiž poskytnout informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jak ji ve sporu s Unií obhájců (UO) v pravomocném rozsudku nařídil Městský soud v Praze. Televize podala kasační stížnost, to z ní ovšem nesnímá povinnost respektovat rozhodnutí soudu. „Ze strany veřejnoprávní televize jde o ignoraci právních předpisů,“ řekl České justici zástupce Unie Václav Vlk.

Unie obhájců se již v roce 2017 obrátila se žádostí na ČT o poskytnutí informací týkajících se vyváženosti diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Požadovala informace o složení hostů pořadu v případě, že jeho tématem byly otázky týkající se justice, státního zastupitelství, advokacie, trestního řízení a trestních kauz a informace o hostech pozvaných do pořadu. ČT odmítla takové údaje poskytnout. Podle Městského soudu v Praze na to u dvou dotazů neměla právo a u dalších dvou byla její odpověď právně nedostatečná. Nařídil proto do 15 dnů část informací poskytnout a u části lépe vysvětlit své rozhodnutí.

„ČT ve lhůtě informace neposkytla, pouze zaplatila náklady řízení a podala kasační stížnost. Takovému postupu se Unie obhájců musí bránit, jde o protiprávní jednání, které sama ČT ve svých reportážích často kritizuje,“ uvedl advokát a člen prezídia Unie obhájců Václav Vlk.

Nová doba mediální aneb Když Andrew Neil opouští BBC, budou se dít věci

Proti ČT je tak vedena exekuce, kterou nařídil Obvodní soud pro Prahu 4. Exekuci vede soudní exekutor z Nymburka Tomáš Pospíchal. Česká justice má „Vyrozumění o zahájení exekuce“ proti ČT k dispozici. Soud za porušení povinností povinnému v těchto případech ukládá pokutu. „Jedná se o tzv. exekuci na nepeněžité a nezastupitelné plnění. České televizi, coby povinnému, může soudní exekutor ukládat tzv. donucující pokuty, jejichž účelem je donutit povinného ke splnění vymáhané povinnosti. Tyto pokuty lze ukládat opakovaně a lze je následně vymáhat jako peněžité plnění. Výše první donucující pokuty může dle ustanovení § 351 občanského soudního řádu činit až 100 000 Kč,“ vysvětlila mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

Exekuční řízení bylo podle Vlka zahájeno 14. září. Mluvčí České televize Karolina Blinková České justici sdělila, že se pokusí na dotazy k exekuci odpovědět, od pátku však již nereagovala.

Schmarcz: Kanál pro seniory? Česká televize vyděsila kritiky a dezinformátory

ČT v původní odpovědi na žádost o poskytnutí informací podle zákona uvedla, že by informace o hostech pořadu nepostačilo mechanicky vyhledat, nýbrž by všechny pořady ze sledovaného období musely být vyhodnocovány vzhledem k jejich obsahu a profesnímu zaměření hostů. Podle ČT by tak musela vzniknout „nová informace“ a takovou povinnost zákon o svobodném přístupu k informacím neukládá.

ČT také tvrdila, že nemůže vědět, zda lidé, kteří vystupují v televizi v souvislosti s jiným tématem, nejsou například advokáti. Soud s takovou argumentací ale nesouhlasil. Bylo podle něj zřejmé, že Unii obhájců jde pouze o hosty, kteří v pořadu vystoupili právě z důvodu příslušnosti k advokátnímu stavu. „Unie obhájců je toho názoru, že do pořadu byli ve výše uvedených případech zváni výhradně zástupci orgánů reprezentujících státní moc (státní zástupci, soudci) nabízející pouze jednostranný pohled a naopak advokáti, reprezentující zájmy jednotlivce, zcela absentovali. Očekává tak, že poskytnuté informace ji pomohou tento stav objasnit,“ uvedla UO na svém webu.

Text vyšel na serveru Česká justice. Publikujeme ho se souhlasem redakce.

SDÍLET
sinfin.digital