Děti bez doprovodu pro ČR v Řecku jsou. Teď je to na Babišovi, říká pro INFO.CZ europoslankyně Šojdrová

Lucie Bednárová

24. 11. 2018 • 08:00

Česká europoslankyně Michaela Šojdrová se před nedávnem vrátila z cesty po uprchlických táborech v Řecku, kde zkoumala situaci dětí, které tam žijí bez rodiny či jiného doprovodu. Mluvila také s řeckými ministerstvy, které jsou připraveny s českou stranou při přemisťování několika desítek konkrétních dětí pomoct. Míč je ale nyní na straně rezortu vnitra, který by musel vznést oficiální žádost. „Ministerstvo jsem informovala. Dopis za sebe jsem poslala hned po příletu z Řecka a už jsem obdržela odpověď. Pan ministr Hamáček slíbil, že dopis také pošle,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Šojdrová. Proč se s europoslankyní zatím nesešel premiér Andrej Babiš? A jaké děti vlastně v uprchlických táborech v Řecku jsou? Chtějí do Česka? A má iniciativa na přemístění až padesáti „sirotků“ z řeckých táborů v ČR šanci na úspěch? I o tom byl rozhovor.

Před nedávnem jste se vrátila z cesty do Řecka, kde jste objížděla uprchlické tábory a seznamovala se se situací tamních dětí, které se na cestě do Evropy z nejrůznějších důvodů ocitly bez doprovodu. Vaším úkolem, který jste dostala od premiéra Andreje Babiše, bylo vytipovat konkrétní děti, které by mohly být přesunuty jako gesto solidarity do Česka. Byla cesta v tomto ohledu úspěšná?

Naše návštěva trvala dva dny a jejím cílem bylo zjistit situaci nedoprovázených dětí, zejména syrských, které by se mohly přesunout do Česka. Cesta byla úspěšná v tom, že se nám podařilo se sejít s kompetentními řeckými ministerstvy, která velmi uvítala iniciativu na humanitární přijetí nedoprovázených dětí z řeckých uprchlických táborů a jsou připravena maximálně spolupracovat s Českou republikou.

Přímo jsem se setkala s paní ministryní pro solidaritu a bezpečnost, která má nedoprovázené uprchlické děti na starosti a s pracovníky ministerstva vnitra, konkrétně azylového odboru. Aby tato ambice byla úspěšná, tak Česko musí zároveň při této pomoci dbát na bezpečnost, a to právě zajistí dobrá spolupráce českých a řeckých úřadů.

Co jste se od paní ministryně dozvěděli?

Zejména to, že nedoprovázených dětí se v Řecku nyní nachází 3400. 14 % z toho představují děti, které pocházejí ze Sýrie. Dětí, které jsou mladší 14 let, je tady do deseti procent.

Jak už bylo řečeno, cestu po řeckých táborech, kde žijí nedoprovázené děti, jste dostala za úkol od premiéra. S jakými požadavky jste do Řecka odjížděla?

Nutno říct, že jednání neproběhlo jen s panem premiérem, ale setkala jsem se také s ministrem vnitra Hamáčkem. Jeho přáním, respektive přáním ministerstva vnitra bylo, abychom se zaměřili na co nejmladší děti, a to mladší deseti let. Ty by mohly tvořit první malou skupinku, cca pěti dětí do deseti let, kterou by ČR přijala v první fázi. Tak zněla naše dohoda.

Tento požadavek jste přednesla řecké straně. Jak na něj reagovala?

Paní ministryně mi odpověděla, že dětí do deseti let v Řecku moc není, spíše to jsou výjimky. Více je nedoprovázených dětí ze Sýrie do 13 let. Těch by mělo být 37. To jsou čísla, která vycházejí z řecké evidence. Z 3400 dětí se podařilo umístit do azylových zařízení typu dětských domovů 1200. Výhodou je, že o těchto dětech má řecká strana podrobné údaje.

Co to znamená? Co se o těchto dětech ví?

Jde o děti, u kterých znají věk, totožnost a také to, zda mají rodiče či příbuzné. Jde v podstatě o skupinu, o kterou by ČR měla zájem.

3443648:article:true:true:true

Pokud tomu rozumím správně, my bychom měli zájem o co nejmladší děti, kterých ale v Řecku moc není, spíše naopak. Co Řekové říkali na to, že si česká strana vybírá?

Samozřejmě, že Řekové jsou rádi za jakoukoliv pomoc, každé přemístěné dítě je důležité. Stovky uprchlických dětí v Řecku žijí v nevyhovujících podmínkách. Když se uvolní místo v azylovém zařízení, dostane střechu nad hlavou. Zároveň ale vždycky zdůrazňovali, že se musí nejdříve s dítětem mluvit a dítě musí s cestou do ČR souhlasit. Rozhodně to není tak, že by se chtěli dětí za každou cenu zbavit. Záleží jim na tom, aby dítě odešlo dobrovolně a bylo mu v nové zemi dobře.

A zajímalo je, proč ČR chce zrovna tuto věkovou skupinu?

Nedivili se tomu, protože chápou, že o malé děti se lépe stará a také pěstouni spíše chtějí menší děti. Řekové hodně zmiňovali spolupráci s Portugalskem, kam naopak šli kluci ve věku 15 a 16 let původem z Afghánistánu. A velmi dobře se tam aklimatizovali a nyní se jim daří dobře. Vysvětlovali nám, že starší děti si lépe uvědomují situaci a rozhodují se zodpovědněji. V každém případě ale jde o to vytvořit dětem lepší podmínky, než mají nyní v táborech nebo dokonce na ulici. Na tom jsme se shodli všichni.

Jak by mělo probíhat ono přemístění? O tom jste s řeckou stranou také mluvili?

Ano. První otázka, která padla od řecké ministryně, byla, zda jsme schopni se o děti postarat. Pokud se bude rozhodovat o přemístění těchto dětí, tak se bude sledovat nejlepší zájem daného dítěte. Jsou zde pověřené osoby, které za děti nesou odpovědnost, a ty budu rozhodovat, zda konkrétní dítě bude moci být svěřeno do péče v ČR. Tady bude obzvlášť důležité, aby česká strana spolupracovala a aby řekla dětem, do jakých podmínek by šly. Děti samy musí vědět, kam půjdou, a musí samy souhlasit s tím, že to bude zrovna ČR.

Takže se může stát, že nebudou chtít?

Děti zatím o možnosti přemístění do jiné země jako ČR nic netuší. Ale to víte, že mají obavy, spíše ale obecně o to, co s nimi bude dál. I proto se Řekové snaží hledat jejich příbuzné. S přemisťováním však mají celkem bohaté zkušenosti. Fungovala tady iniciativa lorda Dubbse, která z Řecka přemístila 27 dětí. Zkušenosti jsou i s už zmiňovaným Portugalskem, které v poslední době přijalo skupinku několika děti. A stejně tak Lotyši, Estonci nebo Irové. Celkem už bylo z Řecka přemístěno 270 dětí. Důležité je, že děti v těch zemích zůstávají a nesnaží se utéct. Utíká jen asi 5 %. Já to považuji za úspěch.

Byla jste se podívat v konkrétním zařízení? Co jste tam viděla?

Ve spolupráci s organizacemi UNHCR a IOM jsme navštívili jedno ze zařízení, které tyto organizace spravují. V Řecku je těchto zařízení celkem 53 a mají kapacitu od 20 do 30 dětí. My jsme navštívili zařízení pro 22 dětí, kde byli samí kluci. Děvčat je v Řecku kolem 6 %, ale jsou v zařízení na severu země. Musím říct, že v zařízeních pracují špičkoví pracovníci a o děti se individuálně starají.

Mluvila jste přímo s dětmi?

Ano, mluvila jsem s osmiletým Syřanem, který neuměl anglicky a ani řecky, takže jsme si museli povídat přes tlumočníky. Bylo na něm vidět, že už se v tom prostředí aklimatizoval. Pak jsem se setkala s malým hochem, kterému bylo 11 let a který pocházel z Afghánistánu. Anglicky už trochu uměl a byl bezprostřední, chtěl si povídat – anglicky. Vyprávěl nám, jak jde právě na kroužek šití a ukazoval nám, jaké tričko si ušil. Bylo vidět, že tu mezi dětmi vládly přátelské vztahy.

Mají takové podmínky všude?

To je právě ono. Nyní spolu mluvíme o zařízeních, které dohromady mají kapacitu 1200 dětí. Pořád tu je ale dalších 2200 dětí, které se nacházejí v hotspotech a azylových táborech, 600 dětí je dokonce evidovaných jako bez domova, tj. žijí na ulicích. A žijí tam v provizorních podmínkách. Řekové o tom mluvili naprosto jasně. Řekli nám, že potřebují, aby se místa v těchto domovech uvolnila, aby tam mohly přijít děti právě z těch provizorních podmínek. Mně osobně se to zdá jako dobrý přístup a ČR by si mohla vybrat právě mezi těmito dětmi, které žijí v těchto zařízeních, a ne z táborů, kde se toho o dětech zatím moc neví.

Řecká ministryně také dodala, že je hezké, že jsem do Řecka přijela a snažím se pomoct, ale je potřeba, aby se oficiálně zapojila česká vláda, konkrétně tedy ministerstvo vnitra. Řecká strana musí obdržet oficiální požadavek na seznam dětí, protože jinak nemůže nic dělat.

Máte informace o tom, že to ministerstvo vnitra už udělalo?

Ministerstvo jsem informovala a já sama jsem dopis za sebe poslala hned po příletu z Řecka a už jsem obdržela odpověď. Pan ministr Hamáček slíbil, že dopis pošle.

Co stojí v odpovědi na váš dopis?

Paní ministryně poděkovala a uvedla, že provedli určité předběžné kroky. Sdělila mi, že dětí, které požaduje ČR, má 40 do 14 let. Problém je ale ten, že velká většina z nich někde může mít příbuzné a ti se nyní vyhledávají. Zkoumají se tedy možnosti jejich sloučení s širší rodinou. Zda se to podaří, ale do samého konce nebude jisté, protože někdy příbuzní neprojeví o dítě zájem nebo i dítě samo k nim nechce jít. Řecko je nicméně připraveno s námi jednat dál a v celé věci pokročit. Míč je nyní na straně hřiště ministerstva vnitra, aby upřesnilo, případně rozšířilo své požadavky na výběr dětí.

Pokud by ministerstvo oficiálně zaslalo své požadavky, kdy by do ČR mohly přijít první děti?

Počítám s lhůtou dvou měsíců, ale samozřejmě se může stát cokoliv a celé se to protáhne. Pokud by oficiální dopis od ministerstva řecké úřady obdržely v těchto dnech, tak mluvíme třeba o lednu. Důležité je zdůraznit, že je to nezávazné. A to jsem také panu ministrovi Hamáčkovi napsala. Je to gesto solidarity, které bychom chtěli udělat.

Kdy proběhne vaše setkání s premiérem Andrejem Babišem, kde ho seznámíte s výsledky vaší cesty a budete jednat o dalším osudu iniciativy?

Pana premiéra jsem několikrát oslovila s žádostí o setkání. Vždy mi přišla velmi slušná odpověď, že se termín pokusí najít. Vzhledem k politické situaci ale zatím termín nalezen nebyl. Věřím, že se sejdeme co nejdříve.

Myslíte, že vaše iniciativa má v této politické situaci šanci na úspěch?

Musím v to věřit. V Česku existuje skupina lidí, která si dělá velké starosti o děti postižené válkou a trápí ji, že Česká republika nepomáhá obětem válečného konfliktu. Jsou tady pěstounské rodiny, které se aktivně připravují na přijetí dětí z uprchlických táborů. Nemůžu je zklamat.

Zajímá se o pomoc syrským dětem, které nemají doprovod, pouze ČR?

Ne. Ve stejnou dobu, jako jsme tam byli my, se stejným návrhem byla za řeckou stranu i slovenská vláda. Na rozdíl od naší iniciativy, která vzešla ode mě jako od české europoslankyně nebo od iniciativy Češi pomáhají, na Slovensku za tím stojí vláda. Konkrétně se děje to, že slovenský velvyslanec a zástupce ministerstva práce už v tuto chvíli s řeckými úřady jedná a připravuje přesun deseti dětí. Vypadá to, že Slováci budou rychlejší.

SDÍLET

Nejnovější podcasty

PODCASTY

Všechny originální pořady INFO.CZ ve vašich sluchátkách