Diskuse o výkladu dějin musí být korektní. Doufám, že se kolegové poučí, říká rektor UK

Jan Januš

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zítra navrhne Akademickému senátu jako nového prorektora pro vnější vztahy egyptologa Miroslava Bártu. Změnu si vyžádala mj. plagiátorská aféra, která na konci loňského roku propukla na Filozofické fakultě. „Panovaly emoce a říkalo se, že plagiátorství je na Filozofické fakultě častý jev. Požádal jsem tak už v prosinci loňského roku pana děkana, aby provedl výběrové šetření prací. Prověřuje je tak namátkově a v jednotlivých oblastech. Věřím, že během letních měsíců či začátkem podzimu dostanu výsledky. Pokud někdo říká, že jde o jev, o němž se tam ví a je tam běžný, musím s tím něco dělat. Věřím ale, že to zase tak dramatické nebude,“ říká profesor Zima v rozhovoru pro INFO.CZ.

Čemu se univerzita aktuálně věnuje?

Společně s Heidelbergem, Sorbonnou, Milánem, Kodaní a Varšavou – jako aliance 4EU+ – jsme podali přihlášku do bruselské výzvy evropských univerzit, díky níž bychom mohli získat podporu pro širší a hlubší spolupráci. Věříme, že uspějeme. Jsme jednou z 48 aliancí, které prošly technickým posouzením, výsledky očekáváme během prázdnin. A i kdybychom neuspěli, jsme s dalšími rektory připraveni spolupracovat v oblasti výměny studentů, vědců i sdílení infrastruktur a společných studijních programů. Vytvořili jsme rovněž malé granty, aby se mohly jednotlivé týmy z univerzit setkávat a připravovat další společné projekty. 

Druhá významná událost se týká vědeckého hodnocení UK. Vytvořili jsme mezinárodní panel hodnotitelů, který posuzuje vědeckou činnost na jednotlivých fakultách a v jednotlivých oblastech. Dochází také k další reakreditaci studijních programů.

Egyptolog Bárta míří do vedení Univerzity Karlovy. Jako prorektor vystřídá Martina Kováře

sinfin.digital