Dozvuky zpackané kauzy generála Halenky: Vrchní soud ukázal na vady v postupu státního zástupce

Jan Hrbáček, Česká justice

26. 05. 2020 • 10:40

ČESKÁ JUSTICE | Závažné procesní vady pražský vrchní soud neshledal u nalézacího městského soudu, ale u státního zástupce už v přípravném řízení. Brigádní generál Vladimír Halenka a tři spoluobvinění stanuli před soudem kvůli přeprodeji náhradních dílů z armádních skladů privátním zbrojařským společnostem. Odvolací soud  modifikoval závěr prvoinstančního soudu  v tom ohledu, že nebylo ani prokázáno, že by  úmysl obžalovaných ke způsobení škody vůbec směřoval.

Případ přeprodeje zásob z armádních skladů, například motorů, otevřelo původně Vojenské zpravodajství, posléze ho začala vyšetřovat Vojenská policie. Kauza nakonec doputovala na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Pražský Městský soud zprostil obžaloby brigádního generála Vladimíra Halenku a další tři obžalované na sklonku roku 2018, přičemž konstatoval naprosté selhání orgánů vyšetřovatelů bývalého Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Respektive kapitána Václava Procházky a specialisty pražského Vrchního státního zastupitelství na trestnou činnost v ozbrojených složkách Pavla Prygla.

ÚOOZ zatýkal kvůli prodejům z armádních skladů v březnu 2015. Razie kvůli podezření z příliš levného výprodeje armádních dílů proběhla na ministerstvu obrany a Generálním štábu české armády. Kauza se týká několika obchodů s vojenským materiálem z let 2009 až 2013. Přes státní podnik se dostávaly jedné z velkých českých zbrojařských firem Excalibur Army, která je pak následně prodávala dalším subjektům.

Na těchto obchodech se měl podle policie podílet ředitel sekce podpory ministerstva obrany, která řídí armádní logistiku, brigádní generál Vladimír Halenka, bývalý ředitel státního Vojenského opravárenského podniku (VOP CZ) Adolf Veřmiřovský, ex-ředitel někdejší armádní Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem Josef Lachman a jeho zástupce Roman Pavlík.

Při obchodech, kvůli kterým stanula čtveřice manažerů před soudem, převedla obrana na VOP CZ obrněný transportér, bojová vozidla, přes 200 motorů do bojových aut nebo přes dvě desítky tankových motorů. U prvních dvou transakcí vznikla podle obžaloby škoda několik milionů korun. Třetí obchod zastavil tehdejší ministr obrany Vlastimil Picek předtím, než se uskutečnil. Za dva žalované údajné zločiny jim hrozilo až 12 let vězení. Přestože je rozsudek pro policii i státní zastupitelství zdrcující, státní zástupce Pavel Prygl se proti němu odvolal. Vrchní soud v Praze pak rozsudek nalézacího soudu zrušil na konci loňského roku. Česká justice jej před nedávnem získala a zanalyzovala.

Závažné procesní vady Městský soud v Praze svým rozsudkem z prosince 2018 obžalované Josefa Lachmana, Romana Pavlíka, Adolfa Vermiřovského a brigádního generála Vladimíra Halenku zprostil obžaloby státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Pavla Prygla pro skutky právně kvalifikované jako zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku a závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby.

Všichni čtyři obžalovaní se měli dopustit skutků uvedených v obžalobě v souvislosti s vyřazováním nepotřebného či nadbytečného majetku a jeho převodem na VOP-026 v období roku 2010 a dále na VOP CZ, vzniklý sloučením VOP-025 Nový Jičín a VOP-026 Šternberk v období roku 2013.

Senát Vrchního soudu v Praze, vedený předsedou Zdeňkem Sovákem, projednal odvolání státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Pavla Prygla, podané v neprospěch obžalovaných, a napadený rozsudek Městského soudu v Praze podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. řádu zrušil a podle § 260 tr. řádu věc vrátil státnímu zástupci k došetření.

„Vrchní soud v Praze vnímá postup odvolacího soudu, který podle ust. § 260 tr. řádu věc vrátí státnímu zástupci k došetření jako zcela výjimečný a je si plně vědom toho, že takový mimořádný procesní postup se uplatní jedině tehdy, nelze-li po zrušení napadeného rozsudku pokračovat v řízení před soudem pro neodstranitelné procesní vady a současně není důvod pro jiné rozhodnutí,“ odůvodnil v rozsudku Zdeněk Sovák mimořádný krok svého senátu.

Závažné procesní vady v tomto řízení ale vrchní soud neshledal u nalézacího městského soudu v Praze, ale u státního zástupce již v přípravném řízení. Podle rozsudku vrchního soudu v Praze městský soud na základě provedeného dokazování vyvodil celkem správně skutkové i právní závěry, vedoucí k původnímu zprošťujícímu výroku rozsudku.

Jako správný shledal Sovákův senát závěr první instance, že k žalovaným skutkům spočívajícím v tom, že k vyřazení a převodům vyřazeného majetku armády na vojenský opravárenský podnik (a to jak VOP-026 Šternberk, tak VOP CZ) došlo, přičemž se na nich při výkonu svých pracovních či služebních povinností s výjimkou obžalovaného Vermiřovského v jednom z bodů obžaloby podíleli všichni čtyři podezřelí.

V průběhu řízení před soudem však bylo podle městského soudu vyvráceno tvrzení obžaloby, že by Halenka, Lachman, Pavlík a Vermiřovský svým jednáním způsobili České republice škodu. Natož, aby jejich jednání bylo vedeno pohnutkou, úmyslem, státu škodu způsobit. Přičemž důvodné pochybnosti o způsobené škodě byly podle soudu orgánům činným v přípravném řízení trestním známy již před podáním obžaloby. V případě, že by tyto orgány nakládaly s důkazním materiálem v souladu se zákonem, nemohlo by podle nalézacího soudu dojít za dané důkazní situace ani k úspěšnému podání obžaloby.

Podle Městského soudu nebylo prokázáno, že by obžalovaní jednali po předchozí dohodě, vedeni společným úmyslem způsobit škodu České republice. A, že by za tímto účelem při vyřazování armádního majetku či nakládání s takto vyřazeným majetkem účelově uváděli jakékoli nepravdivé údaje.

Text vyšel na webu Česká justice, pokračování najdete tady >>>

SDÍLET