Faltýnek opět tlačí kvóty na české potraviny v obchodech. Nahrává to agrobaronům, tvrdí kritici

Jiří Reichl

Helena Sedláčková

EKONOMICKÝ DENÍK | Poslanci ANO Jaroslav Faltýnek, David Pražák a Josef Kott se opět, nyní „na své triko“, snaží protlačit kvóty pro české potraviny v prodejních řetězcích. V roce 2028 by měl jejich podíl činit až 65 %. Svaz obchodu a cestovního ruchu s tím ostře nesouhlasí. Jeho prezident Tomáš Prouza mluví o zneužití nouzového stavu a pandemie s tím, že prosazení této změny by nahrálo agrobaronům.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, o kterém se od pátku hovoří zejména v souvislosti s „vyšehradskou schůzkou“ s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, měl minulý týden velmi napilno.

Z databáze sněmovních tisků, které bude projednávat Sněmovna, totiž vyplývá, že 20. října, tedy minulé úterý, jeho stranický kolega a „podřízený“ z poslaneckého klubu vládního hnutí David Pražák podal písemný pozměňovací návrh k projednávané novele zákona o potravinách (sněmovní tisk 502).

V něm se mj. píše:

„V § 9b se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí: Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh potraviny konečnému spotřebiteli, je povinen v provozovně s prodejní plochou potravin větší než 400 m2 zajistit, aby ze všech spotřebiteli na prodejní ploše nabízených prodejních položek potravin uvedených v prováděcím právním předpise byl nabízen minimální podíl prodejních položek potravin uvedených v prováděcím právním předpise, které mají místní nebo regionální původ z krátkého dodavatelského řetězce, za který se považuje původ potraviny z České republiky podle čl. 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, nebo splňují certifikovaná schémata kvality nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.“

Kvóty na podíl potravin by měly být následující:

  • 55 % v letech 2022 až 2024,
  • 60 % v letech 2025 až 2027, a
  • 65 % od roku 2028.

V mé cukrárně nikdy nebudou makronky. V Česku máme vlastní skvělé dezerty, říká cukrář Skála

sinfin.digital