Istanbulskou úmluvu vláda podepsala už před dvěma lety a nikoho to nezajímalo, říká Poláková

Ženy, které se staly obětí domácího násilí, čelí několika problémům, které je pro ně mimořádně obtížné v reálném čase řešit. V rozhovoru pro INFO.CZ to říká Jitka Poláková, která je ředitelkou centra proFem, jež pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí. Mimo jiné připomíná, že násilí je genderově podmíněné, tedy že vychází z povahy společenských nerovností, kdy ženy jsou fyzicky slabší a často ekonomicky závislé na svých partnerech. Nejednou navíc svádí boj o děti, což je pro ně podle Polákové mnohdy vysilující. „Neboť právě skrze ně čelí nerovnému boji s člověkem, který se choval opravdu brutálně. Ale nejde jen o ženy, neumíme vůbec pomáhat seniorům/rkám, protože na ně tyto služby nejsou vůbec zaměřeny. Jinak situaci řeší žena s malými dětmi, jinak žena, jejíž děti jsou již odrostlé, a jinak žena v důchodovém věku,“ vysvětluje.

Co se to v posledních týdnech rozpoutalo za kontroverze související s Úmluvou proti násilí, tzv. Istanbulskou úmluvou. Ten dokument je z roku 2011, naše vláda ho podepsala už někdy před dvěma roky. Čím to podle vás je, že nyní vzbuzuje tak bouřlivé reakce?

Nechápu to. Když vláda úmluvu podepisovala, nikoho to tady nezajímalo. Nyní, asi po dvou letech se aktivizují různé uskupení a čtou v tom dokumentu něco, co vůbec neobsahuje. Trošku si to vysvětluju proměnou atmosféry ve společnosti, která je polarizovaná. A ty argumenty odpůrců bývají mnohdy založené jen na nenávisti k neznámému nepříteli a strašení.

Duka se zastal pranýřovaného kněze Piťhy, který kázal, že homosexuálové nám budou vládnout

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital