Jako civilizace jsme odsouzeni k zániku. Green Deal na tom nic nezmění, říká Čížek

Jaroslav Čížek z Prahy je spoluzakladatelem think-thanku Realistická energetika a ekologie, který se snaží (často pomocí výpočtů) upozorňovat na některé chyby a omyly v ohlášeném boji s klimatickými změnami. Takzvaný „Green Deal“ podle členů této organizace v mnoha ohledech odporuje přírodním a fyzikálním zákonům a není v plné míře uskutečnitelný. Čížek osobně ale dlouho razí i teorii, která předpovídá „marnost“ snahy o snižování emisí. „Vlak, k jehož rozjezdu jsme přispěli, prostě už nejde zastavit. A my jen marníme čas vzájemným ujišťováním, že svět zachrání solární kolektory a elektroauta, zvyšování energetické účinnosti a další nesmysly,“ uvedl Čížek v rozhovoru pro Info.cz.

Mezinárodní panel pro klimatické změny (IPPC) vydal zprávu, v níž ještě zesílil své varování před důsledky klimatických změn. Pokud okamžitě nesnížíme nadprodukci emisí skleníkových plynů, hrozí nám skutečná katastrofa. Vy se závěry zprávy nesouhlasíte?

Podstatné je, že katastrofou jednou skončí růst naší civilizace tak jako tak, tomu prostě nezabráníme. Má to své věcné důvody, nejde o žádnou ideologii nebo zbytečné vyvolávání paniky. Tak jako se člověk narodí, vyrůstá, dospěje a nakonec zemře, tak to zákonitě dopadne i s lidskou civilizací. Jen se nám někteří politici snaží vnutit naprosto nesmyslnou a prosté logice odporující představu, že když uhelné elektrárny vyměníme za solární panely a dnešní auta za elektromobily, můžeme v růstu pokračovat donekonečna.

Od technika, jako jste vy, mi podobné prognózy o zhroucení civilizace, přiznám se, příliš nesedí, čekal bych je spíše od vykladačů konce světa nebo někoho podobného. Jaké věcné důvody tedy podle vás povedou k tomu, že ani ohlášený boj s klimatickými změnami nebude úspěšný?

Člověk je svým založením živočišný druh, jehož přežití je podobně jako u některých jiných druhů se sociální hierarchií doslova podmíněno růstem. Tím, jak si dokáže postupně vydobýt větší množství potravy a více se chránit před různým nebezpečím (třeba v podobě nemocí), společnost roste a pochopitelně i víc spotřebovává. A s celkovou spotřebou roste i spotřeba energie, jinak to nejde. Teze o trvale udržitelném růstu odporuje logice. Nic neroste donekonečna.

Autoři takzvaného „Green Dealu“ ale tvrdí, že když se přeorientujeme na čistší, takzvané bezemisní zdroje energie, můžeme si udržet civilizační vymoženosti i další rozvoj civilizace, a přitom neohrozit naše životní prostředí. Co je na tom podle vás špatně?

Základní teze „Green Dealu“, která zní „odtrhneme růst od spotřeby a produkce odpadu“, je takový nesmysl, že by za něj jeho autoři měli dostat antinobelovku. Přitom se tahle nesmyslná a prosté logice odporující teorie razí i v nejvyšších politických kruzích. Ano, kolem nás je spousta levné, čisté energie, která je základem života na zeměkouli. Pochází ze Slunce, rostou díky ní rostliny, je prapůvodním základem i vzniku fosilních paliv. Jenže jakmile člověk chce tuto energii využít i k tomu, čemu bychom mohli říkat civilizační spotřeba, pak nastává zásadní problém.

Základní teze „Green Dealu“, která zní „odtrhneme růst od spotřeby a produkce odpadu“, je takový nesmysl, že by za něj jeho autoři měli dostat antinobelovku.

Jaký?

Vy nemůžete vyrobit solární panel nebo baterii ze vzduchu. Abychom měli dost solárních panelů i baterií a ušetřili uhlí nebo ropu, musíme rabovat zase někde jinde, třeba kvůli lithiu v Andách nebo jiným vzácným kovům na jiných místech. Takže třeba do And, kde žijí lidé často ještě přírodním a ekologickým způsobem, přijedou bagry s těžebními stroji a za předpokladu výdeje obrovského množství energie a nedozírných ekologických škod totálně zničí velkou část posledních zbytků nedotčené přírody. 

A proč? Přece kvůli tomu, aby lidé v Evropě mohli jezdit v autech na ekologický, elektrický pohon a zachránili tak planetu. Je to celé postavené na hlavu.

Pokud ale tedy k takzvané záchraně klimatu nevede technologická změna, co úspory? Vy nevěříte tomu, že ke snížení emisí a ochraně klimatu může vést cesta úspor, a tedy i nižší spotřeby?

Ale ano, mohli bychom se teoreticky vrátit 70 let nazpátek. Ale všichni. Jenže to nikdo neudělá. Ve Francii zdraží benzin o dva centy a žluté vesty jdou do ulic svrhnout Macrona. Kvůli mírně dražšímu benzínu. Dovedete si představit, kdyby měl těm samým Francouzům někdo oznámit, že nebudou smět létat na dovolenou nebo jezdit jenom na kolech? A podobné je to i v jiných zemích, včetně Česka. 

Nikdo se nebude chtít a taky nechce vrátit do minulosti. A to ani o píď. Máme v sobě jako lidé geneticky naprogramovaný růst, neustálou touhu po změně a nových věcech.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Co má společného moc a konzum?
  • Lze se uskrovnit a zachovat si dominanci?
  • Jak by se lidé měli chovat?
sinfin.digital