Jde o lásku, nebo právní ochranu rodiny? Sněmovna versus manželství homosexuálů

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek na mimořádné schůzi debatuje o tom, zda by v Česku mělo po vzoru mnoha jiných zemí fungovat takzvané manželství pro všechny. Při pohledu na argumenty zastánců i odpůrců této případné změny to ale spíše vypadá, že poslanci budou muset posoudit, co je vlastně podstatou manželského svazku. Má to být symbol stvrzení lásky dvou lidí, nebo spíš právní akt, zaručující ochranu rodiny? I když se o tom příliš nemluví, právě kolem odpovědi na tuto otázku se celá vyhrocená debata točí.

Hlavním podporovatelem takzvaného manželství pro všechny je v Česku organizace „Jsme fér“, které se ve velmi krátké době za sebou podařilo prosadit, aby se poslanci tímto tématem zabývali. V březnu sněmovna většinou hlasů tento bod odmítla zařadit do programu jednání, ve čtvrtek se ale s podporou 50 poslanců napříč stranami bude o jeho zařazení jednat znovu.

O co vlastně jde? INFO.CZ se i za cenu mírného (ale nutného zjednodušení) pokusilo shrnout argumenty obou stran. Na jedné straně stojí v čele snahy o uzákonění manželství pro všechny skupina „Jsme fér“, na druhé straně například Aliance pro rodinu, která naopak prosazuje, aby bylo manželství zachováno (s tímto termínem) výhradně jako svazek mezi mužem a ženou. Proti tomu, aby se institut manželství rozšířil i o svazky homosexuálů a leseb, je také zástupkyně Česka v Bioetické komisi Rady Evropy Hana Konečná.

Aby bylo možné vůbec pochopit, o co oběma stranám vlastně jde, je třeba nejprve určit, jaká je definice manželství. V právní rovině definuje český občanský zákoník manželský svazek v současné době poměrně jednoduše: „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc,“ píše se v zákoníku.

Někteří zástupci takzvané LGBT komunity žádají, aby zákon přestal (jak už se to stalo v mnoha zemích) definovat manželství jako svazek muže a ženy, ale „ženit se a vdávat“ by se mohli mezi sebou všichni dospělí, tedy i lesby a homosexuálové. K podpoře svého požadavku používají jako hlavní a zásadní argument potřebu manželského „naplnění lásky“ i u lidí s jinou než většinovou sexuální orientací.

Na stránkách „Jsme fér“ se doslova píše: „Manželství je symbol. Podstatou manželství je láska mezi dvěma lidmi. A láska je jen jedna. Není homo a hetero verze.”

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Je láska podmínkou manželství?
  • A přispělo by manželství pro všechny k obchodu s lidmi?
sinfin.digital