Mnohem víc nacistických přisluhovačů bylo ze Sudet než z Rakouska, tvrdí rakouský historik

S výbušnou a hojně diskutovanou tezí přišel ve své nové knize rakouský historik Kurt Bauer. Na základě dlouholetého bádání dospěl k závěru, že tvrzení „lovce nacistů“ Simona Wiesenthala o nadprůměrně vysokém zastoupení Rakušanů mezi nacisty a válečnými zločinci není pravdivé. Jestli nějaká skupina ve třetí říši vykazovala nadprůměrný počet kovaných zastánců nacismu, pak to podle Bauera byli sudetští Němci. Někteří historici ale tuto tezi zpochybňují - včetně českého odborníka, kterého INFO.CZ oslovilo a který v podstatě konstatuje, že Bauer řeší nesmysly.

Kurt Bauer vzbudil svou prací v Rakousku velký ohlas a její závěry citují mnohá média. Součástí desetiletí trvající diskuse o podílu země na válečných zločinech je totiž teze, že se Rakušané „tváří jako oběť války a přitom mezi nimi bylo více kovaných nacistů než v Německu“. Jako první zřejmě tuto myšlenku vyslovil takzvaný lovec nacistů Simon Wiesenthal, a to v reakci na laxní přístup Rakouska k potrestání válečných zločinů po konci války. Wiesenthal tvrdil, že Rakušané byli přímo zodpovědní za smrt zhruba tří milionů Židů a byli obzvlášť horlivými vykonavateli nacistické zvůle.

Historik Bauer teď po několika letech pátrání v archivech Wiesenthalovo tvrzení zpochybňuje. Na 270 stranách textu zdokumentoval původ členů nacistické strany NSDAP, policie, jednotek SS, zaměstnanců i velitelů koncentračních táborů a dospěl k jednoznačnému závěru: „Neexistuje žádný důkaz o nadprůměrném podílu Rakušanů mezi nacistickými pachateli“.

V tabulkách podle svého názoru dokládá, že se o Rakousku rozhodně nedá mluvit jako o nějakém epicentru nacistické zločinnosti. Podíl nacistických zločinců tady podle Bauera nebyl určitě vyšší než ve zbytku tehdejší „velkoněmecké říše“.

Sudety jako centrum nacismu?

Jestli lze podle něj mluvit o nadprůměrně vysokém podílu nacistů v nějaké oblasti, pak jsou to Sudety. „Mezi německy mluvícím obyvatelstvem Čech, Moravy a Slezska bylo neúměrně velké množství národních socialistů a nacistických pachatelů,“ uvedl Bauer.

INFO.CZ se s rakouským historikem spojilo, aby svá ztvrzení vysvětlil a doložil. A Bauer trvá na svém na svém. „Nelze prostě popřít zvláště vysokou spřízněnost mnoha sudetských Němců s nacismem. Hlubší důvod může spočívat v mezi nimi pevně zakotveném německém nacionalismu a pangermanismu, který lze vysledovat až k národnostním bojům v monarchii,“ napsal INFO.CZ.

sinfin.digital