Na italskou ambasádu se StB plížila tajnou chodbou přes kostel, velvyslanec měl odposlech i v kolíbce na inkoust

Radek Schovánek

SERIÁL NEPŘÁTELSKÉ ÚZEMÍ PRAHA | Jedním z dalších zastupitelských úřadů, do kterých se podařilo Státní bezpečnosti proniknout, je velvyslanectví Italské republiky sídlící v Kolovratském paláci na adrese Nerudova 20. Bývalý příslušník komunistické rozvědky Josef Frolík ve svých pamětech vydaných v exilovém nakladatelství Index uvádí právě italskou ambasádu jako jednu z ukázkových příkladů průniku Státní bezpečnosti na území cizího státu v Praze. Na INFO.CZ druhým dílem pokračuje seriál o zásazích Státní bezpečnosti na zahraničních ambasádách. Vycházíme přitom z opomíjených spisů Archivu bezpečnostních složek.

„V roce 1955 přišel plukovník (tehdy ještě podplukovník, pozn. aut.) Vladimír Matoušek, bývalý náčelník 2. správy StB za Rudolfem Barákem s návrhem, který svou riskantností vzal Barákovi dech. (...) Barák prohlásil, že nechce o návrhu nic slyšet. V případě, že dojde ke skandálu, může Matouškovi slíbit jen vězení. Když se dílo podaří, bude patřičně ohodnoceno. Podařilo se. Matoušek se stal z podplukovníka plukovníkem.“ Dle evidenční karty byl pplk. Matoušek mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka v květnu 1956. 

„Byla to jedna z největších akcí StB proti západním ZÚ podniknutá v tomto desetiletí. Nemohlo by k ní však dojít, kdyby StB neměla ony domovníky, vrátné a hlídače. Ti otevřeli brány Italského vyslanectví Neradovi a skupině techniků.“ K uvedenému je třeba doplnit, že nešlo o první průnik na území cizích států v Praze. Již předtím technici StB pronikli na půdu ambasády USA a instalovali mikrofony na ambasádě Japonska.

Nepřátelské území Praha: StB odposlouchávala belgickou ambasádu více než 20 let, diplomaté tomu nemohli po revoluci uvěřit

sinfin.digital