Nouzový stav – nouzová řešení. Ošetřovat nás budou sestry a lékaři, s nimiž se nedomluvíme

Lenka Petrášová

07. 04. 2020 • 19:19

Na mimořádné zákony, které procházejí ve stavu legislativní nouze, bychom si měli dát obzvlášť pozor. Sněmovní zdravotní výbor dnes doporučil poslancům ke schválení návrh, který legalizuje práci zdravotníků z třetích zemí v českých nemocnicích, a to aniž by doložili všechny doklady o vzdělání a přesto, že u nás například stále nesložili jazykovou zkoušku. „Že se díky tomu do chirurgie pustí třeba vystudovaný zubař, v tom bych tak velké riziko neviděl, ale v jazykové bariéře velký problém vidím. Přesně porozumět pacientovi je při jeho ošetřování dost zásadní věc,“ upozorňuje proděkan 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy David Marx. Ten už dlouho varuje před dírami, které takzvaný nostrifikační proces - tedy uznávání zahraničních diplomů z vysokých škol z cizích zemí - u nás má.

Návrh zákona o speciálních pravidlech pro zdravotníky ze zemí mimo Evropskou unii pochází přímo z ministerstva zdravotnictví. A to jej v předkládací zprávě odůvodňuje takto: „V situaci, kdy jsou k zajištění fungování poskytovatelů zdravotních služeb využíváni studenti lékařských fakult i studenti připravující se na výkon nelékařských zdravotnických povolání, se jeví jako vhodné, aby mohli být zapojeni i absolventi zahraničních zdravotnických škol nebo lékařských fakult, kterým dosud nebyla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.“

Zní to logicky. A ministerstvo také argumentuje tím, že řada zdravotníků skončila v karanténě, když se nakazili od pacientů, a nemocnice mají problém chybějící lidi nahradit. Má to však jednu potíž. „Medici v Česku sice jsou povoláni do nemocnic, ale nepracují nikdy samostatně, vždy pod dohledem staršího zkušeného lékaře a dělají spíš pomocné práce. V tomto návrhu mimořádného zákona postrádám řešení, respektive jasnou definici toho, co to bude přímý dohled a jak bude probíhat. Což ovšem patří k základním bezpečnostním pravidlům ve všech zdravotnických zařízeních. Ostatně kvůli tomu také mají pacienti ze zahraničí u nás právo i na hrazeného tlumočníka při vyšetření,“ říká pro INFO.CZ David Marx.

Ten před lety založil Spojenou akreditační komisi, která se zabývá akreditacemi nemocnic právě z hlediska jejich bezpečnosti pro pacienty. „Abych byl spravedlivý, tak chápu, že jazykové zkoušky jsou pro přicházející lékaře u nás možná až zbytečně přísné, takže chápu, že mnohým trvá dlouho, než je složí. Nicméně stále si nemyslím, že by u nás byl až tak drastický nedostatek lékařů, abychom museli přistupovat k takovým výjimkám,“ dodává Marx.

Pravda je, že mnohým ředitelům nemocnic mimořádný zákon pomůže zlegalizovat ty zdravotníky, které již beztak zaměstnávají. Nicméně jsou i šéfové nemocnic, kteří v takto citlivé věci postupují opatrně. „Máme značný nedostatek sester dlouhodobě. Ale neplánujeme je nabírat z Ukrajiny, protože jsme zjistili, že jazyková bariéra je velká. Například v Česku máme tři stupně, jak označit, co je čisté, sterilní, dezinfikované. Tamní zdravotnictví má pro to jeden výraz,“ popisuje Miloslav Ludvík, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.  

Pokud zákon projde, pak lékaři ze třetích zemí budou smět na výjimku ošetřovat pacienty ještě tři měsíce poté, co skončí stav nouze (aktuálně prodloužený do 30. dubna) a pominou krizová opatření. A týká se to i sester. „Tady vidím jazykovou bariéru jako ještě zásadnější problém, protože jsou to právě sestry, které jsou v dennodenním kontaktu s pacienty,“ dodává Marx. Viceprezident České lékařské komory to komentuje lapidárně: „Moc bych si přál, aby takoví lékaři a sestry nenapáchali nakonec víc škody než samotný Covid-19,“ říká Zdeněk Mrozek, který se v lékařské komoře právě vzdělávání lékařů věnuje.

 

SDÍLET