„Přečerpávačky“ jsou pro uchování energie nejvhodnější, ale už není kde stavět. Co je nahradí?

Toto video je pro předplatitele
sinfin.digital