„Přečerpávačky“ jsou pro uchování energie nejvhodnější, ale už není kde stavět. Co je nahradí?

Akumulace energie je nezbytným doplňkem efektivního nástupu obnovitelných zdrojů. Bez ní sotva můžeme využívat zelenou energii, když zrovna nefouká vítr a nesvítí slunce. Ale je taková energie skutečně ještě zelená? Jak rychle jde dopředu vývoj akumulačních technologií? A jak výrazný je v Česku reálný potenciál rozšíření akumulace v příštím desetiletí z aktuálně spíše skromných 10 MW? Hostem pátého dílu série Zelená ekonomika je výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie Jan Fousek.

Jednou z nejvyužívanějších a nejefektivnějších možností akumulace energie z obnovitelných zdrojů jsou přečerpávací elektrárny. Aktuální přebytek energie využívají k přečerpání vody ze spodní nádrže do té horní a uloží ji tak na později, kdy proud vody stékající zpět dolů roztočí turbíny, jež vyrobí elektřinu. Mezi největší a nejznámější „přečerpávačky“ patří například Dlouhé stráně či Dalešice.

„Je to nejúžasnější a nejefektivnější způsob akumulace s relativně vysokou účinností a nám se tento způsob uchovávání energie moc líbí,“ říká v pořadu Zelená ekonomika výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie Jan Fousek. Přesto je budoucnost nových projektů přečerpávaček v Česku s otazníkem. „Obávám se, že mnoho dalších takových kapacit zde nevznikne. Omezení, na která narážíme, jsou zejména geografická – přílěžitostí, kde by šlo uříznout další vrchol kopce a udělat tam přečerpávací elektrárnu, již mnoho není. Nějaký prostor sice ještě máme, ale pokud chceme většinu energie vyrábět z obnovitelných zdrojů, tak ta kapacita stačit nebude.“ 

Nejde přitom jen o geografii: „I délka povolovacího procesu hraje bohužel velkou roli,“ doplňuje Fousek. A dalším článkem do rovnice je ekonomická výhodnost nových projektů, kvůli které například Německo některé plánované přečerpávací elektrárny ruší. 

Jenže pokud je výstavba nových přečerpávacích stanic obtížná, jak budeme do budoucna uchovávat energii získanou z obnovitelných zdrojů? Podaří se naškálovat a vyčistit od skleníkových efektů způsob „power to gas“, případně ekonomicky zpřístupnit bateriová úložiště? Podívejte se na rozhovor v úvodním videu.

SDÍLET
sinfin.digital