„Přečerpávačky“ jsou pro uchování energie nejvhodnější, ale už není kde stavět. Co je nahradí?

Akumulace energie je nezbytným doplňkem efektivního nástupu obnovitelných zdrojů. Bez ní sotva můžeme využívat zelenou energii, když zrovna nefouká vítr a nesvítí slunce. Ale je taková energie skutečně ještě zelená? Jak rychle jde dopředu vývoj akumulačních technologií? A jak výrazný je v Česku reálný potenciál rozšíření akumulace v příštím desetiletí z aktuálně spíše skromných 10 MW? Hostem pátého dílu série Zelená ekonomika je výkonný ředitel Asociace pro akumulaci energie Jan Fousek.

Jednou z nejvyužívanějších a nejefektivnějších možností akumulace energie z obnovitelných zdrojů jsou přečerpávací elektrárny. Aktuální přebytek energie využívají k přečerpání vody ze spodní nádrže do té horní a uloží ji tak na později, kdy proud vody stékající zpět dolů roztočí turbíny, jež vyrobí elektřinu. Mezi největší a nejznámější „přečerpávačky“ patří například Dlouhé stráně či Dalešice.

sinfin.digital