Rada ČT si posvítí na předvolební vysílání Reportérů ČT, 168 hodin, Newsroom ČT24 a Máte slovo

Tento pátek se uskuteční mimořádné jednání Rady ČT. Jedním z plánovaných bodů jednání měla být analýza předvolebního vysílání ČT. Radní si kvůli tomu vyžádali podklady, které kvůli nedostatku času generální ředitel ČT Petr Dvořák označuje za nesplnitelný úkol. Předseda Rady ČT Pavel Matocha v reakci na argumenty Dvořáka uvedl, že radním zatím postačí analýza vysílání pořadů s týdenní periodicitou. Konkrétně zmínil 168 hodin, Reportéry ČT, Newsroom ČT24 a Máte slovo.

Původně Rada ČT schválila usnesení, dle kterého měli od Petra Dvořáka obdržet rozbor předvolebního vysílání. Usnesení bylo přijato na sklonku září. Radní materiál obdrželi minulý týden, avšak nebyli s ním spokojeni. A od managementu ČT nyní požadují nápravu, která má spočívat v rozboru všech zpravodajských a publicistických pořadů. Podle Dvořáka jde o více než 600 hodin vysílání.

„Jsem nucen konstatovat, že Česká televize nemá ani nemůže mít ve schváleném termínu k dispozici požadované údaje, tj. analýzu počtu příspěvků o jednotlivých kandidujících stranách, resp. jejich reprezentantech v členění pozitivní-negativní-ambivalentní-neutrální a to za období od 3. 9. do 8. 10. 2021. Na získání a vyhodnocení takového množství dat je třeba odpovídající čas,“ uvedl v reakci na požadavky radních Dvořák.

Upozorňuje také, že volbám, kampaním jednotlivých politických stran, rozličným debatám a dalším pořadům se ve vysílání ČT celkově věnovalo více než padesát specializovaných pořadů, v nichž kandidující strany a hnutí dostaly prostor téměř 105 hodin vysílání ČT24. „Jen analýza těchto vyjádření by trvala násobně více času než 105 hodin, tedy řádově několik týdnů až měsíců. Pokud bychom měli analýzu v navrženém termínu stihnout, museli bychom být schopni analyzovat 21 hodin vysílání za jeden pracovní den.“

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Co dalšího připomněl Dvořák radním?
  • Proč podle něj není možné připravit analýzu v požadovaném termínu?
  • A jaký ústupek udělal předseda Rady ČT Pavel Matocha?
sinfin.digital