Trestní oznámení na policejního prezidenta podala firma z Vrbětic. A chystá další

EKONOMICKÝ DENÍK | Trestní oznámení, které kvůli kauze Vrbětice padlo na policejního prezidenta Jana Švejdara, podala společnost Imex Group. Respektive za firmu, které v roce 2014 vybuchly dva sklady v muničním skladu ve Vrběticích, dal podnět na GIBS právník Radek Ondruš. Oznámení směřuje k podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, případně jiného trestného činu, kterého se Švejdar mohl v souvislosti s takzvanou kauzou Vrbětice dopustit. A nezůstane zřejmě u jednoho trestního oznámení.

Podání trestního oznámení na Jana Švejdara Radek Ondruš Ekonomickému deníku potvrdil. Věc už prověřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Trestní oznámení směřuje k podezření zneužití pravomoci úřední osoby, případně jiného trestného činu, kterého se mohl policejní prezident dopustit.

„Bylo zatím pouze jedno trestní oznámení na jednání policejního prezidenta a to v souvislosti s poskytováním informací prezidentovi České republiky. Prezident republiky do médii potvrdil, že informace pro svůj projev měl mimo jiné od Švejdara. Druhé trestní oznámení směřující na jeho angažmá na schůzce s ministrem vnitra se připravuje a jeho podání předpokládám během dnešního dne (6. 5. 2021 - pozn. redakce). Trestní oznámení bylo podáno jménem společnosti Imex Group, která je v dané trestní věci poškozenou,“ sdělil Ondruš Ekonomickému deníku.

Co je meritem trestního oznámení společnosti Imex? Policejní prezident podle textu oznámení v blíže neustanovené době roku 2020 a 2021 mohl protiprávně získat od ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu nebo od jemu služebně podřízených osob informace z přípravného řízení k případu, který je obecně znám jako „kauza Vrbětice“.

„A následně přijal pozvání prezidenta republiky ke schůzce, jejímž předmětem mělo být poskytnutí podrobných informací ke kauze Vrbětice, které se poté v úterý dne 20. dubna 2021 zúčastnil a dosud veřejnosti neznámé informace o kauze Vrbětice mohl opět protiprávně předat prezidentovi republiky Ing. Milošovi Zemanovi, který je alespoň z části a navíc zkresleně následně zveřejnil dne 25. dubna 2021 ve svém projevu na TV Prima, kde mimo jiné uvedl ‚Policejní vyšetřování pracuje s hypotézou, že je tam mohl provést jeden z majitelů firmy Imex. Toto podezření je podle společnosti Imex zapotřebí buď vyvrátit, nebo potvrdit... Člověk z Imexu, kterého policie podezřívá, že oba Rusy do areálu provezl, odmítl vypovídat na detektoru lži‘,“ stojí v trestním oznámení, podaném na GIBS.

Policejní prezident takto podle Imexu jednal i přesto, že věděl, že není oprávněn vyžadovat od ředitele NCOZ informace z probíhajícího trestního řízení. „A ani není či nebyl oprávněn takto získané informace dále předávat jiným osobám, jako nejvýše postavený policista v České republice a osoba dříve odpovědná za činnost různých složek služby kriminální policie a vyšetřování věděl, že policejní prezident není orgánem činným v trestním řízení a není ani policejním orgánem,“ tvrdí v oznámení právník Radek Ondruš.

„Při poskytování informací o své činnosti veřejnosti orgány činné v trestním řízení (nikoli policejní prezident, který není orgánem činným v trestním řízení) dbají na to, aby neohrozily objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, nezveřejnily o osobách zúčastněných na trestním řízení údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen,“ argumentuje v trestním oznámení Ondruš.

Doplňuje, že v přípravném řízení nesmějí být zveřejňovány informace umožňující zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka. „V kauze Vrbětice dosud probíhá přípravné řízení,“ vypíchl právník Imexu.

sinfin.digital