Úřad vlády zasponzoroval příručku radící lesbám, jak obejít zákon a pořídit si dítě

Spolek Prague Pride získal od Úřadu vlády ČR 37 500 korun na vydání příručky, která má pomoci lesbickým párům k pořízení dítěte. Problém je ale v tom, že některé rady v ní uvedené jsou čistým návodem k obcházení zákona. Úřad, zastupující vládu, se tak paradoxně podílí na propagaci aktivit, které jsou v Česku nelegální.

Příručka s názvem „Ona a ona plánují rodinu aneb jak jít štěstí naproti“ vydal loni spolek Prague Pride. A jak její autorky Tereza Kadlecová (Pelechová) a Petra Kutálková uvádějí, „materiál byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky“. Leckdo by se tak mohl domnívat, že vydání publikace (a tak by to mělo být) je ve veřejném zájmu.

Jenže v tom případě by muselo být i zájmem státu, aby lidé obcházeli zákony. Přesně takový návod publikace obsahuje. Mimo jiné totiž radí ženám s lesbickou orientací (lesbickým párům), jak podvodem získat dítě pomocí umělého oplodnění. Že se jedná o podvod, autorky příručky nijak neskrývají. Doslova totiž píší: „Platná legislativa České republiky je v tomto ohledu nedostatečná, na páry dvou žen, které žijí ve stabilním svazku, nijak nemyslí. Služby kliniky asistované reprodukce jsou v současné době určeny pouze párům tvořeným mužem a ženou.“

Aby mohla o umělé početí požádat žena z lesbického páru, musí přemluvit (nebo uplatit) muže, který podepíše souhlas s početím jako partner žadatelky. A naoko tedy vystupuje jako ten, kdo se chce stát otcem dítěte. Jenže co s ním, když ho pak jako otce už nikdo nechce? Celý proces slouží k tomu, aby dítě mohlo mít dvě maminky, nikoliv tatínka. I to se dá podle příručky poměrně snadno vyřešit.

„Momenty početí dítěte na klinice a následný porod dítěte a zápis na matrice nejsou automaticky propojeny. Ženy a muž, který dal k asistované reprodukci souhlas, se tedy mohou společně dohodnout, že nebude zapsán jako otec v rodném listě,“ uvádí doslova příručka.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak Úřad vlády odůvodňuje poskytnutí finanční podpory na vydání příručky?
  • Jaké eticky sporné rady se v příručce vyskytují?
  • A jaké následky by to mohlo mít pro děti?
sinfin.digital