Unikli vinaři před daněmi díky lži? Jejich argumenty a tvrdá čísla nesedí

Vláda rozhodla o odpuštění spotřební daně na tiché víno na základě výrazně zkreslených a možná i lživých informací. Vedení Svazu vinařů ČR totiž jako argument proti této dani uvedlo možnou likvidaci vinařské výroby, která v Čechách a na Moravě podle něj zaměstnává celou pětinu lidí, zaměstnaných celkově v zemědělství. Jenže jak INFO.CZ zjistilo, žádná oficiální statistika tak vysoký podíl zaměstnanců ve vinařství nepotvrzuje.

Fakt, že vinařská výroba (zejména na Moravě) je v tuzemsku významným zdrojem zaměstnanosti a tedy i příjmů do státního rozpočtu, byl jedním z hlavních argumentů, kterými vinaři obhajovali nulovou spotřební daň. A jejich lobbing byl úspěšný. Na rozdíl od jiných druhů alkoholu, tedy piva a destilátů, kde se daně zvýšily, vláda v úsporném balíčku víno „ušetřila“ a ponechala jeho prodej i nadále bez spotřební daně. A to právě v deklarované obavě, aby daň české a moravské vinaře nepoškodila v konkurenci s dovozem z těch sousedních zemí, které ji také nemají.

„Přínos našeho vinařství pro státní pokladnu se už teď pohybuje v miliardách korun ročně, dává práci cca 20 % zaměstnanců pracujícím v České republice v zemědělství, navíc v regionech trpících nadprůměrnou nezaměstnaností,“ řekl v nedávném rozhovoru s INFO.CZ předseda Svazu vinařů ČR Martin Chlad.

Vinařství podle něj motivuje zahraniční návštěvníky k cestám na jižní Moravu a útratám. „Každá koruna vynaložená vinaři v rámci produkce vína generuje bezmála dvě koruny ve zbytku ekonomiky. Mně to nepřipadá málo,“ uvedl Chlad.

Minimálně v jednom ohledu je ale tvrzení Svazu vinařů zpochybnitelné, a to právě v podílu na celkové zaměstnanosti v zemědělství. Vinařský svaz tvrdí, že prakticky každý pátý člověk, který je zaměstnaný v Česku v zemědělské výrobě, pracuje ve vinařství. Toto tvrzení zopakovali vinaři během kampaně proti spotřební dani několikrát, a to včetně oficiální tiskové zprávy, zveřejněné jejich svazem.

sinfin.digital