Výzva pro teroristy. Po Česku se vozí neznačkovaný semtex

Na tom, že česká policie nakupuje od státního podniku Explosia výbušniny by nebylo nic zvláštního. Kdyby při tom obě strany neporušovaly zákon. 


Výrobce trhavin, pardubická Explosia, dováží do policejních skladů vedle „normálních“ i takzvané neznačkované výbušniny. Ty jsou obtížně zjistitelné, protože v sobě neobsahují jinak povinné detekční látky. Policie a armáda je používají například pro výcvik služebních psů.  

Problém je v tom, že jakékoli neznačkované výbušniny nemají v civilních vozech co dělat. Mimo výrobní areál Explosie je ze zákona může přepravovat výhradně policie či armáda. 

Německé varování před islamisty

Fakt, že kilogramy semtexu a dalších neznačkovaných výbušnin dovážejí vozy Explosie z Pardubic do policejních skladů v Hlubokých Mašůvkách na Znojemsku potvrzuje veřejně dostupná smlouva mezi Explosií a ministerstvem vnitra, již HlídacíPes.org našel v registru smluv. 

Explosia už podle této smlouvy jednu várku výbušnin dodala, letos v létě – včetně v součtu 16 kilogramů neznačkovaného semtexu v balíčcích po 250 gramech. 

Druhá dodávka by se měla uskutečnit příští rok v únoru. Obsahovat by měla 7,5 kilogramu neznačkovaného semtexu i další značkované a neznačkované výbušniny.  Smlouva vysloveně uvádí dodací podmínku "dodáno do skladu Policie ČR v Hlubokých Mašůvkách u Znojma“. 

Že jde o problém, potvrzuje Český báňský úřad, který povoluje předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin. „Držitel povolení není Explosia jako dodavatel, ale příjemce, v tomto případě Policie České republiky. Jinými slovy - neznačkované výbušniny by si měla vozit po veřejných komunikacích sama Policie České republiky. Explosia je může převážet maximálně v areálu výrobního závodu,“ uvedl mluvčí úřadu Bohuslav Machek. 

To, co může vypadat jen jako administrativní pochybení ze strany Explosie i Policie ČR, či přimhouření oka nad přísným zákonem, by mohl být v případě, že by se zásilka dostala do nepravých rukou, vážný problém.  

Prazdroj mění majitele

„Obchod a nakládání se zbraněmi a výbušninami je silně regulovaná oblast, a proto také přitahuje spoustu kriminálních aktérů. Pokud je regulace nějakým způsobem porušována, tak to riziko, že by se to mohlo dostat na černý trh, tu samozřejmě je,“ říká Tomáš Šmíd, bezpečnostní analytik z katedry politologie Masarykovy univerzity.  

Balíčky semtexu a dalších trhavin by na černém trhu měly potenciálně značnou cenu – právě proto, že na rozdíl od běžných výbušnin v sobě neobsahují jinak povinné detekční látky. „Takže všichni bojujeme proti terorismu a státní firma vozí neznačkovanou plastickou trhavinu po republice bez povolení. Kdyby se to někomu podařilo z auta ukrást, dobře by si vydělal,“ říká expert v oboru výbušnin. Protože však spolupracuje i s firmou Explosia, nepřál si být v této souvislosti jmenován. 

Policie potvrdila, že Explosia výbušniny do skladu Policie ČR v Hlubokých Mašůvkách skutečně dodává. „V souladu s informační a  oznamovací povinností dodavatele je převoz výbušnin hlášen a po celé republice monitorován Policií ČR,“ konstatuje policejní mluvčí  Ivana Nguyenová. 

Jakákoli přeprava výbušnin musí být předem hlášena, schválena báňským úřadem a je po celou dobu cesty monitorována policií i za pomoci GPS. Problém je v tom, že v případě neznačkovaných výbušnin má odpovědnost za přepravu výhradně nabyvatel, v tomto případě policie. 

„K otázce, která se týká stanoviska Báňského úřadu se nemůžeme vyjádřit, neboť jsme takové stanovisko neobdrželi,“ namítá mluvčí Nguyenová.

Státní podnik Explosia odmítl téma jakkoli komentovat. Navzdory tomu, že smlouva je veřejně přístupná v registru smluv, mluvčí Explosie odkazuje na obchodní tajemství. 

„Informace týkající se smluvních vztahů s obchodními partnery podléhají obchodnímu tajemství a společnost Explosia a.s. je proto nekomentuje,“ reagoval na sérii dotazů mluvčí Martin Vencl.

Autor je redaktorem serveru HlídacíPes.org

SDÍLET
sinfin.digital