Tajemství bolševického čaroděje. Ministr Kahuda věřil v „hmotného ducha“

Přesně před 110 lety se na Šumavě narodil zřejmě jediný ministr školství socialistického bloku, který proslul jako propagátor takzvané psychoenergetiky. Jméno profesora Františka Kahudy, údajného objevitele takzvaných mentionů, dodnes vzbuzuje mezi vědci značně rozporuplné reakce. Zatímco jedni ho považují za světově významného průkopníka zcela nového pohledu na fyziku, druzí ho odsuzují jako nezodpovědného šarlatána.

Jedna věc je jistá. I když se vlivem myšlenky na hmotu nebo myšlenkovými přenosy energie zabývala a zabývá celá řada odborníků, příběh Františka Kahudy zůstává naprosto ojedinělý. Kahuda byl totiž nejen přesvědčeným esoteristou, ale zároveň i stejně přesvědčeným zastáncem komunismu. A komunisté, jak známo, v rámci marxistického materialismu odmítali a dokonce i trestali jakékoliv pokusy o jiné než ryze materialistické vidění světa. Kahuda však ve spojení marxistického učení a esoterismu rozpor neviděl. Právě naopak. Byl přesvědčený o tom, že řada nevysvětlitelných záhad, přičítaných „tajemným, neviditelným“ silám, včetně vlivu náboženství, má ryze fyzikální základ. A že mnoho nevysvětlitelných věcí lze vysvětlit existencí dosud neznámého druhu částic, procházejících hmotou.

Stručný návod pro liberály jak pochopit konzervativce

sinfin.digital