Astronomie je plná xenofobie, rasismu a šikany, napsal prestižní časopis. Čeští vědci kroutí hlavou

Kdo by se chtěl stát astronomem, musí počítat s tím, že vstupuje do oboru, v němž bílí heterosexuální muži šikanují a utlačují ženy, homosexuály i své kolegy jiné barvy kůže. K takovému závěru alespoň došla studie, zveřejněná v jednom z neprestižnějších vědeckých časopisů na světě Nature. Čeští astronomové i astronomky zpochybňují postup časopisu i samotné výsledky studie.

Článek vyvolal mezi některými astronomy pozdvižení hned ze dvou důvodů. První spornou otázkou je hodnověrnost výsledků předmětné studie, druhou pak otázka, zda by měl renomovaný vědecký časopis zveřejňovat spekulativní ankety s prakticky neověřitelnými závěry.

Pokud by totiž vzal některý čtenář článek v Nature opravdu vážně (což se vzhledem k dosavadnímu renomé časopisu nabízí), musel by nutně dojít k závěru, že astronomie zůstala na rozdíl od jiných vědeckých oborů uvězněna kdesi v 19. století, plném dnes neakceptovatelných rasistických a genderových dogmat.

Šikana jako každodenní realita?

Podle výsledků průzkumu, který loni provedla londýnská Královská astronomická společnost (RAS), je šikana a obtěžování v Británii a možná i v dalších státech běžnou součástí práce v astronomii a geofyzice. Z 661 dotázaných vědců a výzkumníků 44 procent uvedlo, že se v předchozích letech s těmito jevy osobně setkali. Šikana se přitom v největší míře týkala sexuálních menšin, lidí jiné barvy pleti a žen.

Na šikanu a obtěžování si konkrétně stěžovalo 65 procent výzkumníků jiné barvy pleti, 63 procent nebinárních osob, 60 procent postižených, 53 procent žen a polovina příslušníků LGBT+ komunity. Mezi muži přitom problémy se šikanou zmínila jen třetina dotázaných.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Kolik vědců se v oboru cítí vítáno?
  • Proč jsou čeští vědci ke studii skeptičtí?
  • Jak se snaha o genderovou rovnováhu dotýká astronomie?
sinfin.digital