Klimatický guru prohrál klíčový soud, v ohrožení je i důvěryhodnost jeho nejslavnější práce

Jan Palička

26. 08. 2019 • 21:23

Klimatolog Michael Mann patří k vůdčím osobnostem moderního boje s klimatickými změnami. Jeho takzvaný hokejkový graf se stal základem pro teorii vlivu lidské činnosti na růst globální teploty, stejně jako terčem četné kritiky, která přerostla i do vleklých soudních sporů. Ten s klimaskeptikem Timothy Ballem nyní Mann prohrál. Důvodem, proč kanadský soud jeho žalobu podanou proti Ballovi zamítl, byla skutečnost, že Mann odmítl poskytnout soudu data, z nichž při sestavování grafu vycházel.

O Michaelu Mannovi se dá bez nadsázky hovořit jako o jednom z ideologických otců současného boje proti klimatickým změnám. Rekonstrukce vývoje teploty na severní polokouli od středověku do současnosti, na které spolupracoval s Raymondem Bradleym a Malcolmem Hughesem přinesla závěr, že lidská činnost má od dob průmyslové revoluce velký podíl na zrychleném oteplování, jak ukazuje takzvaný hokejkový graf.

Hokejkový graf se stal jedním ze základů zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu z roku 2001 a ve větší či menší míře se k němu i dnes odvolává většina současných klimatických aktivistů volajících po omezování emisí oxidu uhličitého. Již od své první publikace v roce 1999 se zároveň stal i terčem četné kritiky, mimo jiné kvůli metodologii a cílené manipulaci s daty. Jedním z největších kritiků Mannovy práce se stal bývalý profesor geografie Timothy Ball, který zároveň patří mezi známé klimaskeptiky. Spor mezi Mannem a Ballem přerostl do soudní roviny poté, co Ball o Mannovi prohlásil, že nepatří na univerzitu, ale do vězení, za což ho Mann zažaloval pro poškození osobnostních práv.

Soudní spor vedený proti Ballovi, po němž Mann požadoval mnohamilionové odškodné, se táhl téměř devět let, nicméně výsledný rozsudek pro Manna nedopadl dobře. Nejvyšší soud kanadské provincie Britská Kolumbie vyhověl návrhu Ballových advokátů a žalobu zamítl. Mannovi zároveň uložil úhradu veškerých nákladů s letitým sporem spojených, a to včetně nákladů žalovaného. Mnohem závažnější dopad než finanční nicméně může mít výsledek soudu na Mannovu reputaci a důvěryhodnost jeho životního díla – hokejkového grafu.

Soud se věcně ověřováním pravdivosti klimatologova výzkumu nezabýval, nicméně v rámci zkoumání, do jaké míry mohl Ballův žalovaný výrok zasáhnout do Mannových práv, si vyžádal podklady, z nichž Mann s kolegy při sestavování studie, jejíž je graf součástí, vycházeli. To ale Mann odmítl. A právě nepředložení podkladů vedlo soud k zamítnutí žaloby. Mann má podle kanadských zákonů právo ve lhůtě 30 dnů rozhodnutí napadnout, nicméně šance na jeho zvrat jsou nízké. Klimatolog rozsudek odmítl s tím, že vlastně soud nic nedokázal ani co do pravdivosti tvrzení Timothy Balla, ani co do nepravdivosti práce jeho samotného.

Jakkoliv má Michael Mann pravdu v tom, že soud rozhodně jeho práci jako takovou neznevěrohodnil, jeho chování nicméně otevírá dveře nové debatě o tom, do jaké míry lze věřit studii, k níž její autor i za cenu prohry soudního sporu odmítá poskytnout výchozí data. 

SDÍLET