„Klimatičtí pokrytci.“ Spotřeba fosilních paliv v Německu a dalších státech prudce roste, navzdory slibům o opaku

Ačkoliv se většina vyspělých zemí zavázala výrazně omezit spalování fosilních paliv, ve skutečnosti spotřeba plynu, ropy a uhlí i nadále roste a růst bude. Takové jsou ve zkratce závěry zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), která byla zveřejněna ve středu. Německo a další velcí producenti emisí v oblasti snižování spotřeby fosilních paliv jen „kážou vodu a pijí víno“. Pokud se něco nezmění, ohrožuje to podle expertů budoucnost lidstva na planetě.

Pařížská dohoda o klimatu, kterou v roce 2015 podepsali zástupci 196 zemí, poměrně jednoduše formuluje, jaký scénář by ještě mohl teoreticky odvrátit katastrofické následky globálního oteplování. Podle této dohody musí lidstvo udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, pro podstatné snížení očekávaných následků klimatické změny je ale nutné udržet nárůst na hodnotě 1,5 °C.

Aby bylo možné takového cíle dosáhnout, musí se do roku 2030 snížit produkce emisí skleníkových plynů, vytvářených především spalováním fosilních paliv, o 40 % oproti roku 1990. A o 20 let později by pak měly emise poklesnout až na nulu. To je stav, při kterém se teoreticky spotřebují veškeré lidskou produkcí vytvořené skleníkové plyny, do ovzduší z nich neunikne nic navíc.

Takový je plán „záchrany klimatu a lidstva“, podepsaný před osmi lety zástupci naprosté většiny států světa. A dosavadní výsledek? Nedá se popsat jinak než jako katastrofální. Nebo jinak. Pokud mají pravdu vědci, kteří varují před celoplanetární klimatickou katastrofou, je s lidstvem v jeho současném stavu konec. Katastrofa je neodvratná.

Termosolární elektrárna může vyrábět energii i za tmy. Podívejte se s námi do Španělska, kde má fotovoltaika ideální podmínky

„Vlády plánují do roku 2030 spalovat o 110 % více fosilních paliv, než by odpovídalo omezení oteplování na 1,5 °C, a o 69 % více, než by odpovídalo 2 °C,“ píše se ve zprávě Programu OSN pro životní prostředí

Autoři zprávy konstatují, že produkce emisí neustále roste a za současné hospodářské politiky není reálná naděje na její snížení. Poptávka po uhlí poroste nejméně do roku 2030, po ropě a plynu nejméně do roku 2050.

„Plány vlád rozšířit spalování fosilních paliv podkopávají energetickou transformaci nutnou k dosažení nulových čistých emisí a zpochybňují budoucnost lidstva,“ uvedla ředitelka UNEP Inger Andersenová. 

Harjeet Singh z Organizace Climate Action Network, která sdružuje více než 1900 organizací na ochranu klimatu ve zhruba 130 zemích, mluví o „do očí bijícím pokrytectví“ států, které se prezentovaly jako klimatičtí průkopníci, ale zároveň krizi samy prohlubovaly.

sinfin.digital