Konec doby ropné. Vlivná mezinárodní agentura překvapila „výbušným“ názorovým obratem

Mezinárodní agentura pro energii (IAE) oficiálně vyhlásila „konec doby ropné“. Ve své aktuální zprávě počítá s tím, že cena ropy do roku 2030 poklesne na polovinu, což bude mít dalekosáhlé geopolitické důsledky pro celý svět. Vlivná agentura zároveň vyzývá k tomu, aby státy a společnosti okamžitě zastavily veškeré investice do nových nalezišť ropy a zemního plynu.

To, co dnes zveřejnila IEA ve své studii „Net Zero by 2050“, patří podle mnoha odborníků k největším milníkům v historii této respektované agentury. S nadsázkou se totiž dá říci, že agentura „totálně zezelenala“ a v mnoha ohledech úplně změnila svůj dosud velmi střízlivý přístup k otázce boje proti klimatickým změnám. Některá západní média dokonce tento názorový obrat označují za „výbušný“. Experti, kteří ještě donedávna podporovali otevírání nových zdrojů fosilních paliv, nyní striktně požadují radikální útlum těžby ropy, zastavení výroby spalovacích motorů a co nejrychlejší přechod k obnovitelným zdrojům energie.

„Omezení nárůstu teploty na zeměkouli je možná největší výzvou, jaké kdy lidstvo čelilo,“ varoval na úterní tiskové konferenci v Paříži šéf IEA Fatih Birol. Experti agentury podle něj došli k závěru, že pokud má lidstvo do roku 2050 dosáhnout takzvané klimatické neutrality a snížit svou produkci skleníkových plynů na úroveň jejich spotřeby, nesmí už být otevřen ani jeden nový ropný vrt, ložisko zemního plynu nebo uhelný důl. Investice se musí zcela přesměrovat do vývoje obnovitelných energetických zdrojů. IEA zároveň vyzývá k tomu, aby poslední auto se spalovacím motorem sjelo z výrobní linky nejpozději v roce 2035.

O jak velký názorový obrat se jedná, svědčí samotná historie Mezinárodní agentury pro energii. Ta je odnoží organizace OECD, sdružující nejvyspělejší země světa, a vznikla v sedmdesátých letech minulého století jako reakce na takzvanou první ropnou krizi. Měla vytvářet prognózy a analýzy s ohledem na mezinárodní trh s ropou a plynem, aby se taková krize už neopakovala. Dosud byla kritizována ekology za to, že „nadržuje ropnému průmyslu“ a podceňuje význam investic do obnovitelných zdrojů.

Nyní ale ta samá agentura přišla překvapivě s ještě mnohem ambicióznějším plánem boje proti změně klimatu, než jaký razí mnohé ekologické organizace. A navíc, což je důležité, její experti tvrdí, že konec takzvané „doby ropné“ už začal a nelze ho odvrátit. Jinými slovy: agentura, která vznikla kvůli hrozbě nedostatku ropy, hlásí, že ropa jako zdroj energie končí a bude „chtě nechtě“ nahrazena zdroji jinými.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • O kolik podle IEA klesne spotřeba fosilních paliv do roku 2050?
  • Jaké geopolitické důsledky to bude mít?
  • A co IEA vyčítají kritici?
sinfin.digital