Musil: Dnešní (skoro) zbytečný summit Evropské rady

Aleš Musil

19. 06. 2020 • 12:00

KOMENTÁŘ ALEŠE MUSILA | Dnes úderem desáté hodiny začíná Evropská rada, která se kvůli koronavirové pandemii uskuteční opět formou videokonference. Vzhledem k nízkým očekáváním, co se týče výstupů, se neočekávají žádné průtahy. Přitom na programu jsou klíčová jednání ohledně unijního rozpočtu a hlavně o tzv. záchranném plánu (Recovery plan), novém finančním nástroji, kterým chce Evropská komise podpořit obnovu unijních ekonomik po koronavirové krizi.

Důvodů pro tato nízká očekávání je vícero:

1. Jedná se o poslední videokonferenční jednání před „skutečnou“ Radou, plánovanou již na příští měsíc do Bruselu;

2. Vzhledem k omezeným možnostem videokonferencí se očekává pouze přednesení oficiálních stanovisek členských států, nikoli „výměnné obchody“, tak typické pro jednání za přímé účasti hlav členských států;

3. Představitelé členských států nebudou na této Radě pod tlakem nutnosti cokoli rozhodovat.

Na druhé straně existuje několik důležitých důvodů, proč byla tato Rada svolána. Předně vyjeví pozice jednotlivých členských států na unikátní způsob financovaní tzv. Recovery Plan, který významně vybočuje ze zásady rozpočtové rovnováhy, zakotvené v unijních smlouvách, stanovující požadavek na rovnováhu příjmů a výdajů unijního rozpočtu. Navrhovaná masivní výpůjčka představuje mimořádnou a jednorázovou částku, která doplňuje unijní rozpočet.

Výpůjčka přitom neznamená, že by se EU podílela na schodkových výdajích podobně jako členský stát. Rozpočtový schodek, k němuž dochází v rozpočtech členských států, se odvíjí od budoucího zisku především z daní, které členský stát (na rozdíl od unie) může jakožto suverénní subjekt uložit. Výpůjčka unijního charakteru je přípustná pouze pokud bude EU schopna dluh včetně úroku splácet. K tomu je zapotřebí jasná záruka existence dostatečně vysokých vlastních zdrojů za všech okolností, které unii každý rok zajistí dostatečně velký finanční prostor na pokrytí svých závazků v plné výši.

Dnešní Rada bude příležitostí, jak doladit tento plán v několika směrech: určení maximální výše výpůjčky, forma přerozdělování výpůjčky na konkrétní položky unijních výdajů, forma splácení výpůjčky v budoucích letech a také řízení celé této unikátní finanční operace. Jak uvedeno výše, dnešní jednání bude ale pouze dělostřeleckou přípravou na klíčové jednání za přímé účasti hlav států a vlád v červenci v Bruselu, které bude bezpochybně jedním z nejdůležitějších jednání Evropské rady za poslední desetiletí.

Z dalších témat se očekává krátká diskuse o stavu post-brexitových jednání především s důrazem na stav připravenosti EU na druhou možnou variantu, která předpokládá nedohodu, tedy tzv. No Deal.

SDÍLET