Vzestup a pád ideologa terorismu a strůjce 11. září. Smrtí Zavahrího končí jedna éra globálního džihádu

Nejdříve jako pravá ruka Usámy bin Ládina, později zastíněn vůdci takzvaného Islámského státu v Sýrii a Iráku, kteří neuznávali jeho vůdčí autoritu. V Kábulu zabitý „emír Al-Káidy“ Ajman az-Zavahrí nikdy nestanul zcela v čele ozbrojeného džihádu. Působil v něm však nejdéle ze všech – neuvěřitelných čtyřicet let.

Az-Zavahrího vliv na globální džihádistickou scénu tak nelze podcenit, alespoň ve dvou dekádách kolem přelomu století. Prostřednictvím svých vystoupení inspiroval další a další mladé, horlivé a nespokojené radikály. Do dějin se zapsal nejen jako ideolog Al-Káidy, ale také krvavou teroristickou kampaní proti svému arcinepříteli – egyptské vládě.

Jistou autoritu mu dodávalo i to, že jeho dědeček býval velkým imámem mešity a madrasy al-Azhar, po staletí nejautoritativnějšího centra islámské věrouky a vzdělanosti. Dědeček z matčiny strany byl zase rektorem Káhirské univerzity. Jak se z takových poměrů zrodil ideolog terorismu a útoků 11. září, které vedly i k vojenským intervencím USA v Afghánistánu a nepřímo i v Iráku?

Příběh Egypťana az-Zavahrího je v lecčems poučný či ilustrativní pro vzestup globálního džihádismu v 90. letech 20. století. Jako mladý student medicíny se hlásil k islamistické ideologii Muslimského bratrstva, jehož vůdce a ideolog Sajíd Kutb se stal jeho skutečným mučedníkem po popravě egyptským režimem v roce 1966. Vést od členství v Muslimském bratrstvu přímou linku k jeho pozdějším aktivitám by bylo zkratkovité, protože k hnutí se hlásili a hlásí miliony jiných lidí. Az-Zavahrí se však postupně radikalizoval natolik, že myšlenky svého idolu se rozhodl prosazovat zcela bez ohledu na cokoliv.

Ještě jako student se zapojil do organizace Egyptský Islámský džihád, která sdružovala mladé radikály proti „džahilíji“, tedy stavu společnosti, kterým je v Koránu označena doba předislámská a „bezvěrecká“. Dojem jejího nástupu ještě umocnilo rozhodnutí Anvara as-Sádáta uzavřít mír s Izraelem v roce 1979. Sádátova vláda také místo slibovaného pokroku prohlubovala spíše westernizaci a sociální nerovnosti.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jak se ze Zavahrího stal džihádista?
  • Za jakými teroristickými útoky stojí?
  • A jak strávil poslední roky?
sinfin.digital