„Je třeba začít mluvit o zdanění robotů,“ nepochybuje šéf odborů Středula | info.cz

Články odjinud

„Je třeba začít mluvit o zdanění robotů,“ nepochybuje šéf odborů Středula

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula upozorňuje na celospolečenské dopady robotizace českého průmyslu. Podle něj je třeba začít mluvit o zdanění robotů. Dříve či později podle něj přijde na řadu také diskuse o zkrácení pracovní doby a pracovního týdne, aniž by došlo k poklesu mezd. Robotizace způsobí nejen nárůst zisků firem, ale také vyšší nezaměstnanost. Zveřejňujeme on-line další text z prvního vydání magazínu InfoLab.

V čem spatřujete naději a v čem hrozbu robotizace průmyslu?

Naděje spočívá v tom, že se může Česká republika změnit. Změnit se může v oblasti výroby, může postoupit, pokud bude mít ambici, do vyšších stupňů zpracování. To znamená, že se můžeme posunout k výrobě s vyšší přidanou hodnotou, což považuji za cíl chvályhodný a osobně si myslím, že na to Česká republika má. Velkou otázkou ale je, jak se nám celý tento fenomén podaří uchopit. Podstatné je totiž to, že se ve většině rozhodnutí o aplikaci těchto nástrojů nové průmyslové revoluce nerozhoduje v České republice.

Myslíte, že jsme tento vývoj podcenili?

Platí, že se u nás zejména některé negativní důsledky nové průmyslové revoluce často bagatelizují. Ve světě se o nich přitom čile debatuje, jako příklad mohu uvést článek, který cituje osobnosti, jako je Elon Musk, které vyzývají, aby se zastavil vývoj umělé inteligence v oblasti ovládání zbraní. Podle nich jde o velmi vážnou situaci, údajně si nikdo neumí představit, co všechno se tu může stát ve chvíli, kdy bude umělá inteligence schopna rozhodovat a ovládat zbraňové systémy jiné generace, než jaké dneska známe.

To je ovšem extrémní pohled.

Je to sice krajní pohled, ale podle mě nesmírně důležitý. Už jenom proto, že se umělá inteligence vyvíjí především v oblasti zbrojních systémů. Je evidentní, že začíná, nikoli tedy v české společnosti, fundamentální debata, a toto jsou jenom její první signály. Podobně se můžeme setkat s varovnými hlasy na adresu platformové ekonomiky, která sebou nese nebezpečné důsledky, pokud jde o sociální systémy: neodvádí se z ní daně, sociální pojištění, dané subjekty kolikrát nemají ani na území, kde podnikají, své sídlo.

Infografika - robotizace

Můžete to nějak rozvést?

Jde nám především o celospolečenské důsledky a ty mohou být skutečně vážné. Uvedu příklad. Hovoří se o tom, že u nás bude ohroženo více než 50 procent pracovních příležitostí Průmyslem 4.0. Ohroženo neznamená, že přijdou všichni o práci. V každém případě jde ve srovnání s jinými ekonomikami o jedno z nejvyšších čísel. Příčina spočívá v tom, že máme v naší ekonomice vysoký podíl průmyslu. A situace, kdy budou pracovníci nahrazováni roboty, bude mimo jiné znamenat, že na jednu stranu někdo přijde o práci, avšak současně se společnostem zvýší zisk a zároveň, a to je neméně podstatné, firmy nebudou za roboty odvádět daně, s výjimkou daně z příjmů právnických osob. Pokud tedy tyto peníze nevyvedou někam za hranice, do daňových rájů. Pro nás z toho jednoznačně plyne, že musíme začít diskutovat o zdanění robotů.

A pokud jde o další opatření?

Pokud někde nahradí roboti lidi, měli bychom hledat způsob, jak u nich vytvořit novou dovednost, která bude akceptovatelná trhem práce. Hovořím o systému celoživotního vzdělávání, který v České republice de facto neexistuje. U nás je to ještě pořád tak, že se podstatně více věnujeme těm, kteří se připravují na pracovní kariéru, tedy mladé generaci. To je v pořádku, avšak už se nevěnujeme většině, tedy těm, kteří jsou ekonomicky aktivní. Umíme si proto třeba představit, že se do zákoníku práce dostane formulace, dle které si zaměstnanec může v průběhu nějakého časového úseku vzít na náklady zaměstnavatele hrazené volno, řekněme na tři týdny, během kterých se bude v jasně definovaném okruhu témat vzdělávat. Umím si představit, že to přinese několik multiplikačních efektů, bude to výhodné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

A jak se díváte například na to, aby začaly být placené i takové činnosti, které dneska dělají lidé — většinou ženy — zadarmo? Na mysli mám rozličné sociální, zdravotní a jiné služby… A co zkrácení pracovní doby a pracovního týdne? Je to cesta?

Bude to zcela jistě kombinace několika opatření. V některých zemích, zmínit mohu například SRN, přijali opatření, které se sice u nás bude vnímat asi problematicky, avšak z našeho pohledu jde o velmi konkurenceschopný model. Je to systém spolurozhodování.

V čem tento model spočívá?

Zaměstnanci se zde přímo podílejí na rozhodování firem, a to nikoli nějak okrajově nebo formálně, aniž by měli skutečně vliv. Naopak, jde o velmi tvrdou normu, která mimo jiné říká, že zaměstnanci u firem zvláštního významu pro ekonomiku Spolkové republiky Německo, což jsou firmy s nejméně 1,5 tisíci zaměstnanců, mají v dozorčích radách spolurozhodovací právo a jsou zde zastoupení padesáti procenty hlasů. Nemohou být tudíž přehlasováni. Jejich pravomoc se sice netýká všech otázek, přece jenom je tu vlastník, ale mohou významně promlouvat do budoucího směřování firmy. Podle mě jde o věc, kterou bychom měli prosadit také u nás, posunuli bychom tak otázku společenské odpovědnosti firem na zcela jinou úroveň, než je dnes. A s robotizací a digitalizací to má co do činění.

A pokud jde o zkracování pracovního týdne, aniž by se krátily mzdy?

To je složitější záležitost. Ovlivní to několik faktorů od míry nezaměstnanosti přes kondici ekonomiky až po efektivitu výroby a konkurenceschopnost firem. Bude se to nejspíš zprvu zavádět individuálně. Faktem ale je, že případná rostoucí nezaměstnanost, a u nás se odhaduje, že stoupne kvůli robotizaci nejméně o deset procent, vyvolá tento typ diskuse. Tedy zkrácení pracovního týdne a vznik nových pracovních míst. Je to relevantní téma už proto, že pokud máte vysokou nezaměstnanost, snižují se odvody do sociálních a zdravotních systémů, které mohou začít kolabovat. Ale nejen to, snižuje se také spotřeba. Jinak řečeno, kdo pak bude kupovat výrobky, které vyrobí roboti?

Šéf odborů varuje: Lidi kvůli robotům zchudnou a přijdou o práci, budou se bránit a hrozí nepokoje autor: INFO.cz


Text vyšel v prvním čísle magazínu InfoLab, který připravuje redakce INFO.CZ a který se věnoval robotizaci. Více o aktuálním čísle zde:

INFOLABINFOLABautor: INFO.CZ


 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud