Články odjinud

Zastavme rozšiřování Prahy. Půda v jejím okolí je nad zlato, říká bioložka

Zastavme rozšiřování Prahy. Půda v jejím okolí je nad zlato, říká bioložka

Svět si 5. prosince připomíná Mezinárodní den půdy. Vědci na celám světě, varují před pokračujícím úbytkem půdního fondu kvůli zástavbě a nešetrnému zemědělství. „Úbytek a znehodnocování zemědělské půdy se, a to nejen v Česku, musí okamžitě zastavit. Jinak nám už brzy hrozí ekologická a hospodářská katastrofa,“ říká v rozhovoru s INFO.CZ půdní bioložka Hana Šantrůčková. Podle profesorky Šantrůčkové se v Česku nejkvalitnější půda nachází v okolí velkých měst, jako je třeba Praha. A právě tam přitom politici dovolují masívní zástavbu.

V Česku podle vašich odhadů zmizí každý den orná půda o rozloze 19,5 hektarů, tedy zhruba 27 fotbalových hřišť. Už je podle vás čas na to, aby stát takový úbytek půdy zastavil nebo máme ještě v půdním fondu dostatečné rezervy?

Je pět minut po dvanácté. Česko má sice v porovnání s celosvětovým průměrem trochu více zemědělské půdy na jednoho obyvatele, ale přesto ho to neopravňuje k tomu aby se jí zbavovalo nebo aby nedbalo o zvyšování její kvality. Pokud se úbytek půdy a snižování její kvality okamžitě nezastaví, pak nám opravdu hrozí velké problémy. Půda je nejen nutná pro produkci potravin a tedy i pro přežití národa, ale také zadržuje vodu a má řadu dalších funkcí pro životní prostředí.

Vědci už poměrně dlouho před úbytkem a degradací půdy varují a přesto se na rozdíl třeba od snahy snížit emise skleníkových plynů v této oblasti mnoho neděje. Čím to podle vás je? Proč se lidé úbytku půdy nebojí tak jako třeba následků klimatických změn?

Současný přístup lidí k půdě podle mého názoru vychází mimo jiné z toho, že v civilizovaných zemích všude dostatek nebo dokonce přebytek potravin. A lidé tak mají pocit, že když při takovém přebytku někde zmizí pár hektarů půdy třeba kvůli výstavně supermarketu či jiné velké haly, nic se vlastně neděje. Ale to je omyl.

Proč?

Protože půda je opravdu nad zlato. Vedle své produktivní funkce třeba zadržuje vodu v množství, které v poměru k ploše nedokáže zadržet žádná přehrada. My neustále kvůli rostoucí hrozbě sucha hovoříme o potřebě nových přehrad, ale vůbec si bohužel neuvědomujeme, že mnohem více vody v krajině zadržíme už jen tím, když budeme dobře a šetrně zacházet s půdou.

Můžete uvést nějaký příklad?

Můj kolega Matrin Hais si pro studenty připravil příklad porovnání vodní retenční schopnosti přehrady Orlík s vodní retenční schopností orné půdy v jejím povodí, z kterého do nádrže voda odtéká. A dospěl k závěru, že plocha orné půdy o velikosti zhruba 60 krát 60 kilometrů, dokáže zadržet až dva a půl tisíckrát více vody než samotná nádrž. Každý čtvereční metr půdy přijme totiž 30 až 50 litrů. A čísla to nejsou nijak přehnaná. Vždyť hluboké černozemě, které nacházíme v nížinách, zadrží i 350 litrů na metr čtvereční. Pokud ale půdu zničíme, zničíme i její schopnost zadržovat vodu. A každý si může snadno spočítat, o jak obrovské množství vody se jedná.

Hana Šantrůčková
- půdní bioložka a ekoložka, dlouholetá přednášející a vědecká pracovnice na katedře biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na počátku své kariéry se věnovala funkci půdních mikroorganismů a postupně svůj vědecký zájem rozšířila na studium transformace a koloběhu uhlíku a živin a jejich vzájemného propojení v půdách různých typů suchozemských ekosystémů. V rámci svého vědeckého působení na PřF JU koordinovala řadu mezinárodních projektů. Na PřF JU založila nový studijní obor Biologie ekosystémů a vytvořila zázemí pro rozvoj půdní biologie, kterou dosud zaštiťuje.

Podle vás je tedy smysluplnější bojovat proti suchu ochranou půdy než stavěním přehrad?

Přehrady jsou samozřejmě potřebné, o tom není pochyb. Ale údržba krajiny je v boji proti suchu důležitější. Například, když zvýšíte podíl organické hmoty v půdě o 1%, což není nedosažitelný cíl, pak se množství zadržené vody zvýší o přibližně 20 litrů na metr čtvereční. V případě Orlíka to dělá padesáti násobek retenční kapacity nádrže. A opět zdůrazňuji, že prakticky zadarmo, pouze vhodným zacházením s půdou.

Půda ubývá především kvůli zástavbě. Měl by tedy stát podle vás už dnes vyhlásit jakýsi stopstav a prostě další výstavu na orné půdě zakázat?

Ono by paradoxně stačilo striktně dodržovat už současné zákony. Naše legislativa rozděluje zemědělskou půdu podle bonity a na té nejcennější půdě stavět zakazuje. A to pouze s výjimkou mimořádně důležitého veřejného zájmu. Jenže ten si politici v územním plánu vždycky nějak obhájí. Ať už jsou to třeba pracovní místa, či deklarovaná potřeba udržet lidi v obci či městu tím, že jim nabídnu pozemky k bytové a rodinné zástavbě.

Dobře, ale není to v mnoha případech opravdu veřejný zájem, aby lidé měli práce a bydlení?. Kdo může striktně rozhodnout o tom, že udržení třeba pěti hektarů půdy někde na kraji města je důležitější než výstava podniku, který dá práci tisícům lidí?

Kvalitní zemědělská půda je už dnes v takovém ohrožení, že by se už na ní neměl, přehnaně řečeno, zastavovat ani metr. To je prostě fakt. Buď k omezení výstavby na zelené louce a rozšiřování měst přistoupíme dobrovolně nebo zkrátka budeme muset nést následky. A to třeba právě v podobě katastrofálního nedostatku vody a s tím souvisejícím ohrožením potravinové produkce. Městům podle mě nezbývá nic jiného než zrevidovat možností využití intravilánu a pokud budovat něco nového, tak spíše do výšky a než do šířky.

Kde v Česku dnes podle vás půda nejohroženější?

Pro někoho možná paradoxně právě v přímém okolí měst. Důvod je jednoduchý. Města se historicky budovala v úrodném krajině kolem řek, kde byla a dodnes je také nejkvalitnější půda. A právě tu si zastavujeme. Každý chápe, že máme zákony, které zakazují výstavbu třeba v národních parcích nebo chráněných oblastech. Nikdo se ale nepozastavuje nad tím, že si pokračující zástavbou ničíme prakticky nenahraditelné přírodní bohatství v podobě půdy v okolí měst. Z ekologického i hospodářského hlediska je přitom hodnota tohoto příměstského půdního fondu třeba v okolí Prahy naprosto srovnatelná s jakýmkoliv národním parkem.

Jak je to s možnou obnovou půdy, poničené výstavbou? Laická představa je často taková, že by se v případě potřeby skladová hala někde na okraji města prostě zbourala a znovu by na místě rostlo obilí..

To je sice častá, ale naprosto nereálná představa. Při stavbách se totiž skryje a odveze právě ta nejcennější, organická vrstva půdy. Její obnova je při pečlivé údržbě a péči možná až po desítkách let. Kvalita půdy ale stejně nebude taková, jakou vytvořila v nesmírně dlouhodobém procesu příroda. Můžeme pochopitelně pěstovat plodiny i na poničené půdě a dosáhneme vysokých výnosů. A to díky tomu, že máme vyšlechtěné výnosné odrůdy, dostupná minerální hnojiva a pesticidy na ochranu proti plevelům a škůdcům. Proto máme zatím dostatek potravin i při pokračujícím úbytku půdy a její snižující se kvalitě. Ovšem s půdou, plnící všechny její funkce, včetně zadržování vody v krajině, už to nemá nic společného. Jak říkal profesor Rusek: půda bez života není půdou.

A co to tedy je?

Poškozená nekvalitní půda, v extrémních případech téměř mrtvý substrát, na které se snadno tvoří tvrdá, nepropustná krusta, udusaná těžkou technikou a zbavená organické hmoty. Z toho vyplývá, že úrodnou půdu neničí jen zástavba ale i příliš intenzivní způsob zemědělského hospodaření. V Česku navíc hojně používaný kvůli tomu, že tady velká zemědělská družstva nebo nájemci půdy hospodaří na obrovských lánech.

Co by se tedy podle vás mělo kromě omezení zástavby na zemědělské půdě změnit, aby organická půda neubývala a půda plnila svou funkci?

Neměli bychom dělat vlastně nic jiného než to, co dělali naši předci. Každý sedlák totiž věděl, jak s půdou hospodařit, aby dávala užitek nejen jemu, ale i generacím jeho následovníků. Tedy třeba jen vhodným výběrem plodin a jejich střídáním. V Česku se dnes pěstují kukuřice a řepka i v pro ně naprosto nevhodných nadmořských výškách a svažitých pozemcích, kde je chudší půda, kterou tyto plodiny ještě více vyčerpávají. A přitom jí dávají nazpět jen minimum organické hmoty. A takových věcí je víc. Jenže jak psal spisovatel J.Š Baar, nejhorší pro půdu je její propachtování, tedy pronajmutí. Nájemce se k půdě málokdy bude chovat tak šetrně jako vlastník. A to je bohužel příklad dnešního českého zemědělství.

V Polsku právě nyní jednají světoví politici o důsledcích klimatických změn a možnostech jejich omezení či zastavení. Ovlivňuje nějak klima i nešetrný způsob hospodaření s půdou?

Ano, a to zcela zásadně. Z půdy se totiž na jedné straně uvolňuje při respiraci uhlík do ovzduší, na straně druhé se do ní ale zase ukládá v podobě organické hmoty. Půda je tedy zároveň jímkou i zdrojem uhlíku do atmosféry, přičemž celková bilance zůstává v přirozených ekosystémech prakticky vyrovnaná; co se naváže, to se uvolní. Při intenzivním zemědělském hospodaření je ale výdej CO2 z ekosystému vyšší než jeho příjem. To může samozřejmě přispět významnou měrou k zvyšování oxidu uhličitého v atmosféře. Kvalifikované odhady ukazují, že celosvětově se z půd se do atmosféry uvolní 10 krát více uhlíku než dopravou a průmyslovou činností. .

Znovu se ale nabízí otázka, proč takové informace nezní hlasitěji? I na světových klimatických konferencích se mnohem více hovoří a diskutuje třeba o omezení fosilních paliv než o ochraně půdy...

Možná je to také proto, že omezení spotřeby fosilních paliv je politicky i logisticky dosažitelnější. Dalším faktem je i to, že půda je velmi složitá na výzkum. A odhad reakce půdy na změny jsou často vzhledem k její složitosti jen velmi nepřesné. To ale nic nemění na tom, že alespoň z mého pohledu je dnes ochrana půdy základní podmínkou pro udržitelný život. My se prostě musíme starat o půdu, abychom do budoucna přežili. Půda je z hlediska délky lidského života neobnovitelný zdroj.

 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818