EU prý může za úbytek lesů na planetě a chce to napravit. Ve hře je zákaz některých potravin a výrobků

Sedmadvacet členských zemí Evropské unie svou spotřebou výrazně napomáhá kácení lesů, vesměs v tropických zemích. Podle výpočtů Evropské komise nesou odpovědnost za 16 procent jejich úbytku, a že to je nějaký úbytek – od roku 1990 do roku 2020 bylo vykáceno v celosvětovém měřítku 420 milionů hektarů lesa, tedy více, než činí celková rozloha EU. Čistý rozdíl mezi odlesňováním a zalesňováním činil podle FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství) 178 milionů hektarů. Evropská komise proto tento týden navrhla zákon, který zakáže dovoz řady produktů, včetně některých potravin, vypěstovaných na půdě získané kácením a odlesňováním.

Komise si vzala na mušku šest komodit, které považuje za „motory odlesňování“ – jsou to hovězí maso, sója, palmový olej, dřevo, káva a kakao. A také výrobky z nich, jako jsou kůže a kožené předměty, nábytek nebo čokoláda. Pokud toto zboží pochází z ploch získaných likvidací lesů a původních porostů po roce 2020, bude jeho dovoz do EU zakázán, bez ohledu na to, zda bylo odlesňování povoleno či nikoli, a také na to, zda bylo provedeno kvůli zemědělské výrobě nebo z jiných důvodů. Podle FAO je rozšiřování zemědělské výroby příčinou 90 procent likvidace lesů ve světě, převážně v tropických oblastech.

Povinnost zákaz dodržovat ponesou podle návrhu dovozci a zpracovatelé zmíněných komodit. Musí zavést takový systém, který zajistí, aby se zakázané zboží nemohlo objevit v žádné etapě dovozu či zpracování, a to jak mimo, tak uvnitř EU. Kontroly se budou provádět porovnáváním satelitních snímků odlesněných ploch s údaji poskytovanými úřady té které země či regionu. Ty budou rozděleny podle míry rizika do tří kategorií, přičemž se bude brát v úvahu historie odlesňování, platná místní legislativa a její skutečná aplikace, zapojení země do mezinárodních dohod a iniciativ či exportní aktivity a jejich zeměpisná orientace. Členské země budou muset povinně zřídit úřad, který bude kontrolovat dovozy a prověřovat podezřelé případy a také udělovat tresty. Tam, kde podobné úřady už existují, je bude třeba posílit.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Na jaké „díry“ v zákoně upozorňují ekologické organizace?
  • A jak chce Evropská komise ztížit vyvážení odpadů?
sinfin.digital