Rakouští aktivisté založili konto „veřejného blaha“, peníze půjdou na ekologii i pomoc lidem

Marek Kerles

09. 06. 2019 • 22:00

Peníze nemají sloužit k neprůhledným spekulacím, ale k tomu, aby z nich měla společnost reálný prospěch. Zastánci této filozofie mají nyní v Rakousku poprvé možnost zřídit si speciální bankovní konto.

Banka, která účet spravuje, se zavazuje investovat jejich peníze pouze do projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí nebo tam, kde to prostě pomůže lidem. „Chceme sladit měnové hospodářství se společným prospěchem. Peníze by měly znovu sloužit lidem, obrátit se od účelu k prostředkům a představovat skutečný zisk pro všechny,“ píše se vzletně na stránkách rakouského Spolku pro veřejné blaho (GfG).

O co vlastně jde? Spolek byl založen krátce po vypuknutí celosvětové hospodářské krize v roce 2008 s cílem vrátit finančnictví „lidský rozměr“. Jeho zakládající členové byli a jsou přesvědčeni o tom, že mnoho problémů dnešního světa by se dařilo řešit pouhým návratem funkce peněz k jejich původnímu účelu, tedy financování reálných lidských aktivit. Peníze totiž podle nich dnes často slouží spíše k investicím do různých spekulativních, měnových či akciových obchodů, které místo k prospěchu celé společnosti vytvářejí zisk jen pro pár vyvolených a dobře informovaných.

Spolek po dlouhém vyjednávání přesvědčil jednu z významných rakouských bank, aby poprvé v historii Rakouska ve spolupráci s ním nabídla každému možnému zájemci založení „konta veřejného blaha“. A zájem údajně předčil očekávání. „Jsme velmi rádi, že našim členům můžeme konečně nabídnout tuto unikátní službu,“ řekl minulý týden na tiskové konferenci ve Vídni předseda GfG Fritz Fessler. Spolek má k dnešní mu dni už 5000 členů a další údajně rychle přibývají.

Konto „veřejného blaha“ se prakticky nijak neliší od jiných bankovních kont, je i podobně úročené, nabízí i speciální bankovní kartu a další běžní služby. Banka se ale zavazuje, že peníze, uložené na tomto kontě, využije pouze a jen na určité projekty, jejichž seznam svým klientům předkládá, a nikam jinam. Jedná se například o investice do obnovitelných zdrojů energií, ochrany životního prostředí nebo pomoci lidem ve špatné sociální situaci. 

Při zřízení konta se klient automaticky stává členem spolku GfG. Za správu účtu pak platí 5,70 EURO měsíčně, k tomu jednou za čtvrtletí ještě „členský“ příspěvek 9 EURO. I za těchto podmínek ale údajně zájem o účet roste. Jedná se přitom je o jeden z počinů, kterými se dnes různí aktivisté v Evropě snaží vrátit financím lidský rozměr, a zabránit tak spekulacím, vedoucím k finančním krizím. Konto veřejného blaha získalo cenu publika v letošní soutěži SozilaMarie, nejstarší a největší soutěži sociálních inovací v Evropě. Autoři nápadu proto předpokládají, že by podobná „konta“ mohly díky pozitivnímu ohlasu v budoucnu nabízet svým klientům i další banky.

SDÍLET