Rakouští aktivisté založili konto „veřejného blaha“, peníze půjdou na ekologii i pomoc lidem

Peníze nemají sloužit k neprůhledným spekulacím, ale k tomu, aby z nich měla společnost reálný prospěch. Zastánci této filozofie mají nyní v Rakousku poprvé možnost zřídit si speciální bankovní konto.

Banka, která účet spravuje, se zavazuje investovat jejich peníze pouze do projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí nebo tam, kde to prostě pomůže lidem. „Chceme sladit měnové hospodářství se společným prospěchem. Peníze by měly znovu sloužit lidem, obrátit se od účelu k prostředkům a představovat skutečný zisk pro všechny,“ píše se vzletně na stránkách rakouského Spolku pro veřejné blaho (GfG).

Energetika se bude muset od základů změnit, tvrdí skotský vizionář mířící do Česka

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital