„Zbav se koně, zachráníš svět.“ Chov zvířat je pro klima mnohdy horší zátěží než automobil

Se začátkem nového roku se po celém světě znovu vyrojila řada více či méně kontroverzních teorií o příčinách změn klimatu. Podle jedné z nich je třeba velkým klimatickým hříšníkem i obyčejný kůň. Jeho dnešní chov údajně zatěžuje klima emisemi skleníkových plynů víc než automobil.

K takovému závěr alespoň dospěla švýcarská společnost ESU-Servises, která se dlouhodobě zabývá studiemi hodnocení vlivu na životní prostředí. Švýcarští odborníci údajně vůbec poprvé na světě zjišťovali „emisní stopu“ jednotlivých druhů domácích zvířat za podmínek, daných dnešní úrovní civilizace ve vyspělých zemích. Porovnali, kolik emisí skleníkových plynů vyprodukuje chov, včetně „emisních nákladů“ na krmení a dojíždění pro něj, ustájení nebo ubytování, cest zvěrolékaře či chovatele, nákupu nejrůznějších pomůcek a zařízení nebo nakládání s exkrementy. Výsledek pak autoři studie pro názornost srovnali s emisní zátěží z automobilové dopravy.

Nesmyslné emisní limity poškodí českou ekonomiku, vláda jen přihlíží. Komentář Michala Půra

Ze všech porovnávaných domácích mazlíčků měl zdaleka nejhorší ekologickou bilanci kůň. „Podle našich výpočtů vyprodukuje chov koně po dobu jednoho roku takové množství emisí, které odpovídá zhruba 21 500 kilometrům, ujetých v automobilu,“ uvedl na závěr studie ředitel společnosti ESU-Servises a spoluautor výzkumu Niels Jungbluth. Emisní stopa chovu koní je tak paradoxně výrazně vyšší než emisní náklady, spojené s provozem průměrného osobního auta. Například v Německu totiž průměrné vozidlo ujede za rok 13 000 kilometrů.

Ani u dalších domácích zvířat však nejsou emisní stopy zanedbatelné. Pokud člověk vlastní psa, podle autorů studie údajně v průměru vyprodukuje za rok tolik emisí, jako kdyby ujel autem 3700 kilometrů. Kočka má „na svědomí“ ekvivalent 1400 ujetých kilometrů, tedy zhruba stejnou ekologickou stopu, jako po sobě za rok zanechá chov dvou králíků, 11 okrasných ptáků nebo 100 akvarijních rybiček.

Emise u jednotlivých typů pohonů.

Emisní náklady chovu se podle studie snižují tím, když jedno zvíře vlastní a stará se o něj více lidí najednou. Důležité jsou také způsob a kvalita krmení a ustájení. Pokud chovatel údajně používá v maximální míře pro svá zvířata krmivo, pomůcky a suroviny z místních, lokálních zdrojů, může ekologickou stopu zvířete snížit až o 30 %.

V případě psů přitom paradoxně platí, že čím více se jeho majitel snaží krmit zvíře kvalitními „bio“ produkty, tím produkuje více emisí. Jedná se zejména u drahé krmivo typu „BARF“, složeného z čerstvého syrového masa, kostí a zeleniny. „Tato strava může zatížit životní prostředí až trojnásobkem emisí, vzniklým při běžném chovu a stravě. Tím se ekologická stopa psa dostává na úroveň stopy z provozu osobního automobilu,“ tvrdí Jungbluth.

Autoři studie ale zároveň uvádějí, že jejich výzkum určitě nemá vést k výraznému omezení chovu domácích zvířat, nebo dokonce k jejich zabíjení v duchu hesla: „zabij koně, zachráníš klima“. Chov koní, koček, psů nebo králíků totiž i v dnešních podmínkách zároveň přináší pro životní prostředí i samotné zdraví člověka řadu pozitivních věcí, včetně třeba pravidelného pohybu chovatelů na čerstvém vzduchu a z toho plynoucí prevence proti řadě chorob.

Lákat cizí firmy je zvrácené, stát je hloupý a česká ekonomika skomírá, říká ekonom Zelený

Na druhou stranu není aktuální švýcarská studie zdaleka jedinou studií, která upozorňuje na ekologickou zátěž, vyplývající z dnešního způsobu chovu domácích zvířat. Podle studie, zveřejněné loni v renomovaném vědeckém časopise Plos One, se jen ve Spojených státech vyprodukuje při výrobě krmiva pro kočky a psy tolik emisí skleníkových plynů jako při ročním provozu 13 milionů automobilů. V USA žije 78 milionů psů a 86 milionů koček. Tato zvířata ročně spotřebují tolik kalorií jako 62 milionů Američanů.

Problém ale není jen v samotné kalorické spotřebě. V minulosti se domácí zvířata často krmila ze zbytků nebo z masa, které nebylo určeno pro lidi. Dnes však celosvětový trend podle studie směřuje k „prémiovým produktům“ a „humanizaci“ krmiv, v nichž jsou obsažené kvalitní přísady a maso, vhodné i pro lidskou spotřebu. Krmivo pro kočky či psy tak už není „vedlejším produktem“, ale naopak přímým konkurentem při výrobě lidských potravin. A to včetně vysoké ekologické zátěže. Někteří odborníci se proto zcela vážně začínají zamýšlet nad tím, nakolik je do budoucna udržitelný trend zvyšování počtu dobře živených domácích mazlíčků, chovaných lidmi jen pro „radost“ . Už před deseti lety novozélandští autoři Brenda a Robert Valeovi představili světu knihu s provokativním názvem „Čas jíst psy?“ Kniha se zabývá právě narůstajícím problémem údajné ekologické zátěže při chovu domácích zvířat.

Očekávané zákony roku 2019: TOP 5 osobností upozorňuje na zbytečné změny a zmetky

SDÍLET
sinfin.digital