Česká vláda se v EU pustila do ošemetné hry, která by se jí nemusela vyplatit

KOMENTÁŘ KARLA BARTÁKA | Ministr dopravy Martin Kupka z ODS uspořádal tento týden ve Štrasburku schůzi se svými protějšky z osmi členských zemí EU; někteří přijeli osobně, další se zúčastnili na dálku. Výsledkem byla dohoda, že společně za pár dní vypracují stanoviska ke třem návrhům nařízení EU, která se týkají osudu spalovacích motorů v EU. Zatímco jednání o zpřísnění limitů emisí ze spalovacích motorů (norma Euro 7) a o útlumu spalovacích motorů v nákladních autech a v autobusech teprve začíná, nařízení o zákazu spalovacích motorů v nově registrovaných osobních vozech od roku 2035 již prošlo celým schvalovacím procesem a mělo být členskými státy už jen formálně posvěceno.

Česko se tak pustilo spolu s Německem, Itálií, Polskem, Bulharskem, Maďarskem, Slovenskem a Portugalskem do přetahované ohledně klíčové součásti legislativního balíku Fit for 55, kterým se provádí Zelená dohoda pro Evropu, jíž se EU zavázala dosáhnout bezuhlíkové ekonomiky do roku 2050. Český postup je dost neobvyklý a na první pohled vyvolává dojem dobré orientace v dění uvnitř Unie, zájmu se aktivně podílet na její normotvorbě a také jisté asertivnosti; aktivitu lze považovat za projev sebevědomí nově nabytého za úspěšného předsednictví ve druhé polovině loňského roku.

Při bližším pohledu se ovšem rozehraná partie jeví v trochu jiném světle. Kupkovi šlo primárně o jedinou novou normu, a to zmíněnou Euro 7. Výrobci automobilů a navazující podniky jsou v české kotlině zajedno, že tato úprava bude pro jejich odvětví škodlivá a politikové jim naslouchají. Kupka tvrdí, že norma prodraží výrobu osobních automobilů až tak, že budou v Evropě neprodejné. Povede to nejen k zastavení výroby menších a levnějších modelů, varuje, ale i k tomu, že si lidé nebudou nová auta kupovat a budou dál znečišťovat ovzduší staršími modely, takže místo kýženého účinku povede nová úprava k opaku.

sinfin.digital