Joe Biden v OSN: Projev, který spojence nenadchl a nepřátele nevyděsil. Potvrdil, že Západu zoufale chybějí lídři

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Jsou Spojené státy stále supervelmocí? Kdo si pustil projev amerického prezidenta před Valným shromážděním OSN a doufal, že uslyší burcující slova, jež bychom čekali v čase ruské agrese proti svobodné Ukrajině, musel být zklamán. Místo aby přednesl poselství svobody, Joe Biden mluvil ke všem a k nikomu a byla z toho taková multikulturní kaše. Další důkaz, jak moc Západu scházejí lídři.

První věc, kterou musí udělat každý řečník, je ujasnit si, ke komu mluví, a co chce říci. Což je v případě mezinárodní organizace poněkud problém, protože u tak heterogenního publika platí, že čím více přítomných se snažíte oslovit, tím musíte být mlhavější a kompromisnější. Pak si musíte vybrat, co je pro vás důležitější, zda jasná řeč, nebo diplomacie. Biden zkusil obojí najednou… Výsledek byl nemastný neslaný. To už silnější apel přednesla Greta Thunberg, která přítomné vládce prostě seřvala na jednu dobu.

Jistěže nebylo nutné, aby starý harcovník vystoupil stejně emotivně jako šestnáctiletá dívka, ale jedno poučení si z ní vzít měl: Vybrat si jednu věc, hodnotu, kterou všichni MUSEJÍ respektovat, i když se mnohým nechce, ale prostě se neodváží protestovat a tu prosazovat se vší vehemencí. Hodilo by se mluvit o svobodě. O ni tu běží, tu Rusko pošlapává a jí byly Spojené státy od svého založení vždy zářivým majákem, jenž svítil do celého světa, pro všechny (dosud) ponížené a zotročené. Symboly jsou v politice důležité.

Kdyby se Joe Biden necítil v sále plném zástupců nedemokratických režimů na tak jasná slova, mohl mluvit o solidaritě. Každá země, ať je uvnitř jakákoli, touží po tom, aby se jí ostatní zastaly, pokud je ohrožena její suverenita a přímo existence. Ať už by si prezident USA vybral jako motto svobodu, či solidaritu, obojí mohl podpořit mezinárodním právem a Chartou OSN. Ano, i o těch mluvil. Ale protože si nezvolil cíl, k němuž směřuje, hodnotu, již hájí, tak i tyto jinak pádné argumenty vyzněly tak nějak hluše a do prázdna.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jaké chyby udělal Biden ve svém projevu?
  • Co mělo zaznít, ale nezaznělo?
  • A s čím vystoupil český ministr zahraničí Jan Lipavský?
sinfin.digital