Koštoval: Nenechme se zaskočit příští krizí. Česko potřebuje funkční systém přípravy

Daniel Koštoval

KOMENTÁŘ DANIELA KOŠTOVALA | V rámci ústředního krizového štábu vznikla před pár týdny podskupina, která dostala za úkol oslovit české firmy a zmapovat, jak jsou schopné zapojit se do dodávek zdravotnických pomůcek. Stojí za to se k tomuto okamžiku vrátit. Mělo se tak totiž stát již dávno, v době „míru“. Právě připravenost z mírových časů je totiž v době krize rozhodující.

 

Příprava pro krizové stavy je standardní prvek bezpečnostního a obranného systému státu, stejně jako potřeba expertní hlavy systému, o čemž jsem na INFO.CZ již psal. Česko má základ systému vybudovaný. Je ale potřeba jej legislativně dotáhnout, aby byl funkční a vláda se přípravami na krizové stavy standardně každoročně zabývala na základě zákonné úpravy.

V době studené války bylo zcela normální, že státy konaly v době míru masivní přípravy pro případ vypuknutí vojenského konfliktu. Existovaly systémy pro mobilizaci osob, věcí i průmyslové výroby. Dnes potřebujeme funkční a robustní systém, který do přípravy pro krize v době míru efektivně zapojí soukromé i státní podniky. Tento přístup je správný za jakýchkoli okolností – tedy ať už si myslíme, že pravděpodobnost krize je velká, či malá. Odhadování věcí budoucích je velmi nejistá záležitost a platí, že skoro nikdy nebude budoucnost taková, jak jsme si mysleli.

Půr: Evropské závody v pokrytectví. Státy končí s uhlím, zatím ale jen naoko

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital