Odpůrci očkování se zaklínají ústavou a mluví o porušování práv. Nemají ale pravdu

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Odpůrci očkování se zaklínají ústavou. Povinná vakcinace by prý porušila jejich práva. Připomíná to jinou kauzu, v níž se LGBT aktivisté domáhají uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry s argumentem, že současný stav je diskriminuje a činí z nich lidi druhé kategorie. Ani jedni nemají pravdu, obojí záleží jen na politickém rozhodnutí.

Sňatky homosexuálů a vzpoura antivaxerů jsou na první pohled dvě zcela odlišné věci. Mají však společnou podstatu, a ta je dosti znepokojivá. Někteří protagonisté obou těchto agend trpí bludem, že zde žijí sami, důležitá jsou jen jejich práva, na ostatních nezáleží a navíc si vymýšlejí domnělé nároky, které nikde v ústavě nenajdete, i když ji budete číst s lupou. Dnes se prostě kde kdo hned cítí být krácen na svých právech a svobodách, když není po jeho a zapomíná, že má také nějaké povinnosti a odpovědnost.

Jsme svědky další rozhořčené bitvy kulturní války, která probíhá na různých bojištích ale „casus belli“ je vždy stejný: Prosazování zájmů některých na úkor ostatních, přičemž se nám tvrdí, že když se druzí bezvýhradně a bezpodmínečně nepodrobí, páchají tím na prvních neomluvitelné násilí. Srovnání s LGBT aktivisty jsem zvolil i proto, že snad nelze nalézt dvě rozdílnější skupiny než progresivní liberály a národovce. Přesto volí stejné metody, aby dosáhli svého. Extrémy se zkrátka přitahují.

Bohužel v dějinách se poměrně často stává, že plná ústa svobody mají ti, kteří to s ní nemyslí dobře. Jak řekl Václav Havel: „Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“ Tedy i neříkat pravdu. Tak jako ústavní Listina nezná nic jako „právo na manželství“, zato zakotvuje ochranu dětí, včetně jejich práva na otce a matku, tak se v ní výslovně píše, že osobní svobodu lze omezit, když jde o ochranu zdraví.

Ostatně povinné očkování u nás bez problémů funguje, aniž by s ním ústavní soud měl jakýkoli problém. Stejně jako nařizování karantény a tresty za šíření infekční nemoci. Antivaxeři tedy nemají pravdu, když tvrdí, že vakcinace proti covidu-19 by nelegitimně zasáhla do jejich svobody, nebo že když se naočkovaným dají výjimky z vyhlášených omezujících opatření, půjde o diskriminaci. Mají právo protestovat, demonstrovat a lobbovat proti očkování. Ale nemají žádné právo tvrdit, že jejich názor je „jediný správný“.

Demonstrace odpůrců vakcinace dětí na Palackého náměstí v Praze
Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • V čem jsou si odpůrci očkování podobní s LGBT aktivisty?
  • Proč by debata o povinném očkování i o stejnopohlavním manželství měla být politická a ne ústavněprávní?
  • V čem by vyhovění aktivistům představovalo nebezpečný precedens?
sinfin.digital