Právní stát za Babiše a Pirátů – přesun z deště pod okap?

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Jednejme on-line, prosazuje v rámci České advokátní komory platforma Otevřená advokacie. Jednejte on-line, tlačí do zákona pirátská senátorka Adéla Šípová. V čem je problém? V tom, že členka horní komory, která navrhuje něco uzákonit, zároveň za onu platformu kandiduje do vedení profesní organizace. Střet zájmů jako vyšitý, neboť stojí jak na straně regulátora, tak regulovaného.

Senátem zákon neprošel, ale je s podivem, že to Adélu Šípovou vůbec napadlo. Pokud se někdo snaží využít politickou moc ke změně zákona, který mu přinese benefity, koho vám to připomíná? No jasně, Andreje Babiše. Právě Piráti šli premiérovi důsledně a úspěšně po krku, protože jeho Agrofert profituje z dotací, které rozděluje vláda, ale třeba i ze zákonem nařízeného přimíchávání biopaliv z řepky do pohonných hmot. Opravdu si neuvědomují, že i v tomto případě jde o konflikt mezi osobním a obecným zájmem?

Piráti jednají on-line pořád. Mají desetkrát méně členů než Česká advokátní komora, takže to mají snazší. Ale to není jádro problému, to leží jinde: Za prvé, je pouze věcí profesní organizace, jaký způsob volby svých orgánů zvolí, pokud tím neporuší demokratická pravidla, zejména rovnost hlasů a také zaručí, že všichni hlasují tajně a osobně. Za druhé, senátorka protlačuje normu, která by jí samotné pomohla ve střetu s oponenty, neboť elektronické projednávání je ústředním bodem programu její platformy.

Obecně jsem odpůrcem on-line voleb. Nelze u nich totiž zaručit, že budou tajné a všichni budou hlasovat osobně. Není těžké představit si agitátory, jak objíždějí osoby s hlasovacím právem a „pomáhají“ jim vyplnit elektronický lístek. Při prezenční volbě nejsou tyto podvody možné. Piráti by zavedli on-line hlasování i do parlamentu, takže nepřekvapí, že se o ně snaží v ČAK. To je legitimní, ale jen pokud se pro to dobrovolně rozhodnou členové. Stranám také zákon nařizuje demokratické stanovy, ale už ne způsob volby vedení…

sinfin.digital