Špatná zpáva pro armádu a obranu Česka

Daniel Koštoval

KOMENTÁŘ DANIELA KOŠTOVALA | Česko nesplní svůj závazek vydávat k roku 2024 a následně pak každý další rok 2 % HDP na obranu, potvrdila ve středu ministryně financí Alena Schillerová. Její slova po jednání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem neznamenají úplnou katastrofu, ale zásadně špatnou zprávou bezesporu jsou. Proč?

Především jsou tu obranné potřeby a zájmy České republiky. Jejich naplňování vyžaduje v dlouhodobém měřítku výdaje právě na úrovni 2 % HDP, což je historicky dokázaná minimální výše. Psal jsem o tom před časem zde

Nutnost navrácení se na tuto hladinu je o to naléhavější, že jí nedosahujeme už od roku 2004. V součtu to znamená podfinancování naší armády a obranyschopnosti v částce přes 500 miliard korun. Peníze jsou potřeba nejen na nákup nové techniky, ale zásadně také na udržení její bojeschopnosti. Dále na budování nových jednotek a zvětšení armády či výcvik. Na to všechno prostě nebude dost peněz a nelze pak mluvit o řádném zajištění obranyschopnosti státu a plnění aliančních závazků.

Nečekej, až se tě krize zeptá, jak jsi investoval v dobrých časech

sinfin.digital