Zdechovský: Proces s Miladou Horákovou dopadl tvrdě i na lidovce

Tomáš Zdechovský

Nedávno jsme si připomněli 70. výročí procesu a justiční vraždy Milady Horákové, která byla jednou z nejznámějších obětí komunistického bezpráví. Ve vykonstruovaném politickém procesu se skupinou Milady Horákové, který probíhal od 31. května do 8. června 1950 však nebyla jedinou odsouzenou. Odsouzených bylo tehdy dohromady 13. Mezi nimi vstoupil snad nejvíce ve známost novinář a literární kritik Záviš Kalandra.

 

Málo se ale ví o tom, že mezi odsouzenými byli vedle osmi národních socialistů (včetně Horákové) a dvou sociálních demokratů, také dva členové Československé strany lidové, Bedřich Hostička a Jiří Křížek. A právě nyní, kdy si připomínáme smutné kulaté výročí procesu a popravy Horákové, je vhodná doba k tomu, abychom si připomněli i oba zmíněné lidovce. Jejich životní příběh a statečnost za to stojí.

Diplomat milující svou rodinu

Bedřich Hostička byl právník, který na začátku své kariéry v roce 1938 působil ve funkci zástupce tajemníka na bolívijském konzulátu a po válce vstoupil do ČSL. Ve straně nejprve působil jako okresní funkcionář, poté jako zaměstnanec právního odboru a nakonec jako tajemník stranického ústředí. Patřil k těm lidovcům, kteří věřili tomu, že i po únorovém puči budou moci dělat více méně nezávislou politiku. Jak ale všichni víme, nestalo se tak.

Dne 22. června 1949 byl Bedřich Hostička zatčen a obviněn z pokusu o podvracení režimu. Kladla se mu za vinu např. údajná příprava puče ve vlastní straně, který měl mít za cíl svrhnout její prokomunistické vedení. Ihned po zatčení byl brutálně vyslýchán a mučen příslušníky StB, kteří mu od začátku hrozili trestem smrti.

Maňák: Beznadějný spor o Babišův střet zájmů. Není to konflikt dotačního dobra se zlem

sinfin.digital