Zemanovský „režim“ a sedm let destrukce. Prezident z bahna a děr vytáhl to nejhorší, krotí jej už jen soudy. Právní stát je poslední bariérou svobody. Braňme ho!

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Zaručuje sama demokracie svobodu? Ne! Bez právního státu zůstávají občanská práva jen na papíře. Pokud soudci ztrácejí nezávislost, získává vláda i v demokratické zemi nad lidmi navrch. Význam justice dokládá fakt, že zatímco s demokraticky volenými politiky si prezident Zeman dělá, co chce, u soudů jeho vševládné choutky narážejí.

Po třiceti letech pořád ještě nelze říct, že nám demokracie přešla do krve. Mnozí z nás podléhají nebezpečné iluzi, že pokud něco udělá volená většina, je její rozhodnutí automaticky správné. A komu se to nelíbí, může tak akorát mlčet. Když tento falešný postulát dovedeme ad absurdum, pak se taková „demokracie“ liší od totality pouze nominací vládců. Jakmile už někdo uchopí moc, může ji užívat dle své libovůle. Bez ohledu na názor menšiny a na svobodu jednotlivce.

Ve skutečné demokracii je svévole vlády omezována jak „horizontálně“ (tedy poměrně úzkým okruhem oblastí a témat, o nichž se rozhoduje politicky), tak zejména „vertikálně“ (občanskými a menšinovými právy a institucemi právního státu). Na to první jsme narazili v čase opoziční smlouvy, kdy zde existovala tendence „rozpínání“ politické sféry mimo narýsované teritorium, snaha dosadit všude své lidi a doslova pozřít občanskou společnost. Druhou cestu, tedy likvidaci osobní svobody, volí zemanovsko-babišovský režim.

sinfin.digital