Dominik Duka v Interview Martina Kováře: Pandemie nám klade existenční, ale i existenciální otázky. Lidé hledají odpovědi

“Pandemie otevírá lidi. Nejen, že jim klade existenční, ale i existenciální otázky a lidé hledají odpovědi. Na druhé straně tento strach vyvolává v lidech až otrockou poslušnost, stádovitost. Můžeme pozorovat, především v Evropě, ale i ve Spojených státech, že určitý politický mainstream dokáže této situace využívat,” říká v rozhovoru pro Radio Z Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Interview Martina Kováře si můžete na INFO.CZ poslechnout v podobě podcastu.

“Je to určité stádium, které souvisí s globalizací, s migrací. Nejen migrace osob, ale také migrace idejí a názorů, nových, často i zmatených ideologií vyvolává nejistotu. Je to určitý pozůstatek, nebo vklad postmoderny, která relativizuje pravdivost našeho poznání,” zamýšlí se Duka nad důvody rozpolcenosti české společnosti a pokračuje: “Zajímavé je, že v našem postoji sebeobrany, je každý z nás stále více a více přesvědčen o své pravdě. Tu ale nehodnotí na základě rozumových argumentů, ale zcela emocionálním způsobem.”  

V rozhovoru se kardinál zastavil také u komunistické minulosti země. “Ideologie, ze kterých vyrostly strany, které pak implantovaly Marxův totalitarismus do společnosti, jsou srovnatelné s koronavirem. Ani tento vir neporazíme, akorát ho oslabíme. Tady se nám objevují v nových politických seskupení a ideologií.” 

Na jiném místě duka říká: “Nemáme jenom fundamentalismus, o kterém se často hovoří, ale máme i posvátnou laïcité, která se nám projevila v uzavření kostelů. Nejen v evropských zemích, ale také ve Spojených státech. Kostely byly skutečně zavřené. Já vidím znovu pozitivní krok. Především to byli francouzští biskupové, kteří vystoupili velmi ostře a zvítězili. Po nich následovala Itálie, Německo, Belgie i Spojené státy. Tato situace ukazuje, kdo a jak ohrožuje demokracii. Můžeme říct, že nejenom v roce 1989, nebo v době nacismu, nebo komunismu, církev věděla, že je zapotřebí hájit svobodu, lidskou důstojnost práva člověka.”

Dominik Duka promlouvá také ve vánočním vydání magazínu I. Připravili jsme do něj ale celou řadu zajímavých textů. Objednávejte tady

sinfin.digital