Co musíte udělat kvůli změnám v zákoníku práce? Poslechněte si druhý podcast PRK Partners

PRK Partners

Domácí Právnická firma roku 2019 PRK Partners spouští ve spolupráci s INFO.CZ sérii odborných právních podcastů nazvanou Právo k Ranní Kávě. Druhý příspěvek je věnovaný aktuální novele zákoníku práce, změnám, které přináší a zamyšlení se nad tím, zda aktuální novela reaguje na moderní trendy v oblasti pracovního práva a také na současnou situaci vyvolanou COVID-19. Novelu zákoníku práce vám představí advokát Daniel Vejsada. Co tedy zákon znamená pro zaměstnavatele a jak na něj reagovat?

Část novely zákoníku práce je účinná již od 30. července 2020. V úvodu podcastu tak nejprve blíže představíme již účinné změny, které se týkají například doručování důležitých pracovněprávních písemností, automatického přechodu zaměstnanců či vysílání zaměstnanců. Nezapomeneme upozornit, jaké změny je nutné učinit na potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtovém listě. 

Poté se vrhneme na změny, které sice budou účinné až od 1. ledna 2021, ale zase vyžadují větší pozornost zaměstnavatelů, což platí zejména o zcela nové koncepci počítání nároku na dovolenou. Ten bude nově vyjadřován v hodinách, nikoliv ve dnech, což by mělo být spravedlivější zejména při změnách úvazku nebo pro zaměstnance pracující v různě dlouhých směnách. Tomu je pak nutné přizpůsobit interní systémy a také vnitřní předpisy. Podíváme se také na podmínky sdíleného pracovního místa, tedy zcela nového institut, který má podpořit zaměstnávání v kratších úvazcích.

Následně se pak Daniel společně s moderátorem Martinem Frolíkem zamýšlí nad tím, zda aktuální novela reaguje na moderní trendy v pracovním právu a kde je případně prostor pro zlepšení. Představí také plán na další změny v oblasti elektronizace pracovněprávních dokumentů a jejich doručování, na kterých se Daniel podílí a které by mohly zaměstnavatelům přinést významná ulehčení.

Daniel Vejsada je advokátem PRK Partners, kde působí již od roku 2012, a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na oblast pracovního práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech pracovního práva a rozsáhlé publikační činnosti v odborných časopisech. Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti a na zastupování zaměstnavatelů před inspektoráty práce. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě široké škály pracovněprávních dokumentů. V posledních letech se Daniel věnuje intenzivně moderním trendům v pracovním právu, zejména pak jeho elektronizaci a digitalizaci.

Na vaše připomínky a náměty se těšíme na adrese [email protected], nebo nás kontaktujte na webové stránce PRK Partners.

Materiály jsou publikovány v rámci partnerské spolupráce.

PRK Partners spouští odborné podcasty: Předáváte osobní údaje do USA? Pozor na přísnou regulaci

Daniel Vejsada, PRK Partners
sinfin.digital