Potřebují česká ekonomika a stavebnictví restart?

Vojtěch Koval

Pandemie covidu-19 zasáhla do našich životů a logicky také vyvolala obavy, zda ve snaze napravit její možné dopady nebude nutné upozadit jiná dosavadní snažení. A to třeba i Green Deal, chcete-li Zelenou dohodu, tedy snahu Evropské unie o udržitelnější a ekologičtější ekonomiku. Dobrou zprávou je, že se tyto tendence neprosadily. Jak ale rok fungování v různých podobách nouzových stavů ovlivnil konkrétně českou ekonomiku a třeba i české stavebnictví? Potřebují restart? Co pandemie zabrzdila a v jakých oblastech naopak uspíšila rozvoj technologických i ekonomických trendů? A jakou roli v post-covidovém vývoji ekonomiky i stavebnictví budou hrát soukromé finanční instituce? Na to ve speciálu podcastu LOOPY pro Českou radu pro šetrné budovy odpovídají Karel Fronk, předseda představenstva CZGBC, a Vladislav Nožička, šéf útvaru speciálního financování ČSOB.

Karel Fronk, předseda představenstva CZGBC
Vladislav Nožička, šéf útvaru speciálního financování ČSOB
sinfin.digital