Ve vedení advokátní komory by mělo být více žen. V podcastu PRÁVNIČKY se sešly Hana Gawlasová, Michala Plachká a Jana Krouman

Jsme soutěživé, ale nejsme rivalky, říkají v novém dílu podcastu PRÁVNIČKY tři kandidátky do představenstva České advokátní komory. Michala Plachká z Komory 2.0, Hana Gawlasová z Moderní advokacie a Jana Krouman z Otevřené advokacie svorně tvrdí, že by se do vedení komory mělo dostat více žen. Co by rády na chodu advokátní komory změnily? A jak moc se ve své práci nechávají ovlivňovat emocemi?

Michala Plachká, vedoucí partnerka ostravské advokátní kanceláře Pure Legal, je nominantkou platformy Komora 2.0. Komoru by ráda přiblížila advokátům a pomohla jim se zvládáním výkonu profese. A to například organizačními radami – jak skloubit advokacii ve chvíli, kdy máme děti, jak přejít na advokátní s.r.o., nebo na co nezapomenout při advokátních úschovách. „Česká advokátní komora se nejvíce soustředí na správní a kárnou funkci, a to není správné. Současný názor advokátů je, že komora se o ně nestará a nezajímá se o ně,“ dodává s tím, že by v případě volebního úspěchu chtěla pomoci advokátům, aby byli méně vystresovaní. „Pokud by mi vyšla kandidatura, jsem si vědoma časové náročnosti, ale chci udělat něco přínosného pro advokacii, a to stojí za to zorganizovat si čas,“ říká.

Jana Krouman z platformy Otevřená advokacie má vlastní praxi v Brně. V podcastu PRÁVNIČKY tvrdí, že okolí mnohdy očekává, že jako advokát víte všechno. „Jen on sám ví, že tomu tak není. I proto je vzdělávání důležitá součást naší práce. Ne vždy jsou ale některé semináře přínosem, je důležité najít rovnováhu mezi kvalitou lektorů. A to hlavně pro vzdělávání koncipientů. Proto je důležitá i zpětná vazba,“ říká. 

Advokátní komora by podle ní mohla vylepšit pomoc pro potřebnou skupinu lidí, tedy bezplatnou právní pomoc. Jako zásadní téma pak také vnímá mlčenlivost a nezávislost advokacie. „Bylo by dobré najít kompromis mezi komunikací komory a advokáty, udělat změnu přístupu k advokátům,“ popisuje Jana Krouman další z témat, které je pro ni podstatné. S tím částečně souhlasí také třetí pozvaná právnička, Hana Gavlasová z platformy Moderní advokacie, která je partnerkou advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. „Čím se svět stává propojenější, tím máme větší potřebu, aby někdo, ke komu patříme, o nás projevoval nějaký typ zájmu. Komora má velký počet advokátů, které se snaží spravovat, ale jejich potřeby se proměňují. Měli bychom se zaměřit na to, zda komora reflektuje proměny potřeb. A to je otázka přístupu a nastavení,“ míní.

Hana Gawlasová se zasazuje také za dobré nastavení vzdělávacího procesu. „Prioritou je vzdělávání a rozvoj advokátních koncipientů a způsob předávání informací, aby mohli od začátku fungovat v advokacii a nemuseli si dohledávat informace, které jsem si já sama hledala už před 15 lety,“ říká s tím, že je také důležitá podpora žen advokátek a koncipientek. Důležitá je pro Hanu Gawlasovou také nezávislost advokacie a povinnost mlčenlivosti, tedy obrana proti útokům zvenčí.

Jak se Michala Plachká, Jana Krouman a Hana Gawlasová dívají na úpravu úvazků v advokacii? A která další témata advokátního života jsou pro ně klíčová? Odpovídají v podcastu PRÁVNIČKY.

SDÍLET
sinfin.digital