Malá legislativní statistika 2020: Chybí nám skutečný krizový zákon i rozpočet

KOMENTÁŘ KARLA HAVLÍČKA | Když jsem se o tom před týdnem na tomto místě zmiňoval, slavili naši normotvůrci tiše a skromně pětistou položku v letošní Sbírce zákonů. Kdeže loňské sněhy jsou – během jediného týdne jich přibylo dalších 37. Mluvit o kvalitě z hlediska právní kultury nemá smysl. Předpisy roku 2020 vejdou do dějin jako lavina, která se hrne do údolí, smete vše, co jí stojí v cestě, a nezbude po ní nic než zmar. Podívejme se jen na některé její rysy. 

1. Celkem pětkrát letos muselo ministerstvo vnitra přikročit k vydání sdělení o opravě tiskových chyb ve dříve publikovaných předpisech. To je poměrně hodně (téměř 1 % položek Sbírky), více než bývalo zvykem v předchozích letech. Kuriozitou je sdělení o opravě tiskové chyby ve sdělení o opravě tiskové chyby. Pečlivost tedy není silnou stránkou aktuální normotvorby, čemuž se ovšem v tom fofru nelze divit.

2. Čtrnáctkrát se pod sbírkovým číslem skrývá akt Ústavního soudu. Ten zrušil ve třech nálezech tři části téhož ustanovení advokátního tarifu, ve dvou nálezech dvě ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dále jedno ustanovení zákona o střetu zájmů a část jednoho ustanovení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. 

Jinak návrhy na zrušení zákonných norem (týkající se zákona o státní sociální podpoře, zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, zákona o střetu zájmů, zákona o důchodovém pojištění, trestního zákoníku, občanského soudního řádu a soudního řádu správního) zamítl či odmítl. Krom toho zamítl návrh na zrušení jedné obecně závazné městské vyhlášky a zrušil jedno nařízení obce. To vše je ještě doplněno sdělením o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení. 

Podíl Ústavního soudu na letošní Sbírce zákonů je tedy kvantitativně relativně vysoký (blíží se ke 3 % celkového počtu položek), ale obsahově nepříliš rozsáhlý. Žádný z uvedených nálezů se explicitně netýká toho podstatného, co výrazně formuje podobu letošního „práva“ (omlouvám se, že nemohu vynechat uvozovky), totiž masivních zásahů do výsostně ústavní roviny reprezentovaných sumou krizových opatření.

Fiala, nebo Bartoš? To je oč tu běží

sinfin.digital