Píchačky pro všechny? Evropský soudní dvůr zpřísnil kontrolu pracovní doby

Marek Kerles

14. 05. 2019 • 14:30

Evropský soudní dvůr dnes vydal přelomový rozsudek v oblasti pracovního práva, který může zásadně ovlivnit i český pracovní trh. Podle tohoto rozsudku musí zaměstnavatelé přesně zaznamenat délku pracovní doby i u profesí, u nichž se tento údaj vůbec nezaznamenává.

Opatření má pomoci zaměstnancům k tomu, aby zaměstnavatel dodržoval jejich právo na odměnu za přesčasové hodiny a zejména na odpočinek. To znamená, že každý zaměstnanec by měl pracovat maximálně 48 týdně s tím, že každý den musí 11 hodin, včetně noci, odpočívat. Zatímco ale například u továrních dělníků, u nichž takzvané „píchačky“ zaznamenávají příchod i odchod do zaměstnání, je délka pracovní doby snadno změřitelná, u dalších profesí to není tak jednoduché. Týká se to například různých pojišťovacích agentů, obchodních zástupců a mnoha dalších druhů zaměstnání, při nichž se zaměstnanec pohybuje mimo sídlo zaměstnavatele, nebo pracuje doma. V těchto případech dosud záleželo na dohodě, v jejímž rámci se obě strany domluvily na placení případných přesčasů.

Taková praxe už podle Evropského soudního dvora v Lucemburku není možná. Podle dnešního rozsudku musejí státy EU ve své legislativě donutit všechny zaměstnavatele, aby přesně zaznamenávali odpracované hodiny svých zaměstnanců. A teprve na základě této statistiky pak platili přesčasy. Evropský soudní dvůr tak rozhodl na základě stížnosti španělského odborového svazu CCOO. Ten zažaloval španělskou pobočku Deutsche Bank právě za to, že přesně nezaznamenává pracovních dobu některých svých pracovníků. A nelze tak správně určit přesčasové hodiny. Právě z tohoto důvodu pak údajně ve Španělsku až 53 % přesčasových hodin není od zaměstnavatelů nad rámec běžného platu nijak honorováno.

Jinak řečeno, fakt, že pracovník nemusí hlásit příchod a odchod ze zaměstnání pomocí píchaček, nemusí být podle Evropského soudu vždy výhoda. Právě naopak. Někteří zaměstnanci pracují mnohem déle než jejich kolegové s „píchačkami“. A přitom nemají nárok na placené přesčasy ani na zákonný odpočinek. „Soudní dvůr konstatuje, že bez měření skutečné pracovní doby nelze spolehlivě určit počet hodin přesčasů ani časový rozvrh pracovní doby,“ napsal například německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Německé noviny věnují rozsudku velkou pozornost, podle nich může zásadně ovlivnit tamní pracovní trh a zvýšit náklady zaměstnavatelů.

V budoucnu by totiž měl být zahrnut do pracovní doby i každý krátký e-mail, který zaměstnanec pošle zaměstnavateli z domova, stejně jako každý telefonát. Vše budou muset zaměstnavatelé přesně evidovat. Jako důvod lucemburští soudci poukazovali nejen na směrnici o pracovní době, ale také na Listinu základních práv EU. Ta zaručuje „základní právo každého pracovníka na omezení maximální pracovní doby a na denní a týdenní doby odpočinku“. Bez systému časomíry to ale nebylo možné zaručit. Jakým způsobem státy EU požadavek na tyto „píchačky pro všechny“ zajistí, bude záležet na legislativě jednotlivých zemí. Už dnes někteří zaměstnavatelé ale například „sledují“ své zaměstnance pomocí elektroniky.

SDÍLET