Bavorsko: Nekácíš les kvůli kůrovci? Pokácí ti ho stát a draze zaplatíš | info.cz

Články odjinud

Bavorsko: Nekácíš les kvůli kůrovci? Pokácí ti ho stát a draze zaplatíš

Zatímco čeští politici právě řeší, jak zastavit kůrovcovou kalamitu, v zahraničí si pomáhají i mnohem přísnější zákony. Například v sousedním Bavorsku hrozí majitelům lesů, kteří se o ně náležitě nestarají, až nucená správa, spojená s „násilnou“ asanací napadených stromů.

V Česku si podobné opatření nikdo nedovede ani představit. A to i přesto, že u nás je špatná péče o les jedním ze stěžejních faktorů rozšíření lýkožrouta. Řada vlastníků lesů buď nemá prostředky nebo invenci k tomu, aby dodržovala lesní zákon a likvidovala kůrovcem napadené stromy. „Nechci se zastávat Lesů ČR, ale objektivně největší potíže s broukem mají tam, kde se šíří z neasanovaných ohnisek v lesích sousedních vlastníků. A celoplošné odumírání smrku pak už jde jen těžko zastavit,“ řekl před časem v rozhovoru s INFO.CZ Petr Doležal, odborník na kůrovce z Entomologického ústavu Akademie věd.

Podle Doležala patří zejména na Vysočině lesy kromě státu i stovkám drobných majitelů, z nichž někteří nejsou schopni se o svůj majetek starat. „Mnohdy jde o starší lidi, kteří nemají potřebné znalosti, kontakty, či dokonce fyzické síly k tomu, aby les udržovali v dobrém stavu a chránili ho před škůdci. A stát si na nich přes hrozbu pokut nic nevezme,“ uvedl Doležal.

Nejde ale jen o Vysočinu a drobné vlastníky. Česká inspekce životního prostředí letos v červnu udělila čtyřmilionovou pokutu zemědělské firmě, která jako majitel lesa u obcí Borek a Úsilné na Českobudějovicku neodstranila takřka 10 000 kůrovcem napadených smrků. Brouci z neasanovaného dřeva způsobili výrazné škody i v sousedních lesích.

Podobné případy nejsou v Česku nijak ojedinělé. „Loni inspekce udělila pravomocně vlastníkům lesů celkem 51 pokut v celkové výši 6 673 600 korun,“ řekla INFO.CZ mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Mezi pokutovanými „hříšníky“ přitom byl i státní podnik Lesy ČR a několik obcí. Problém je ale v tom, že žádná zpětně udělená pokuta nevyřeší rozšíření brouka z neasanovaných stromů do okolí. „Já jsem toho názoru, že když někdo ten les nechce, jinak by se o něj přece musel starat, ať ho raději nemá,“ uvedl Doležal.

Bavorská cesta

Například v Bavorsku mají úřady boj s kůrovcem jednodušší v tom, že majitelům hospodářských lesů, kteří se o porosty nestarají, hrozí fakticky nucená správa. „Pokud se vlastník nepostará o vyhledání a odstranění napadeného dřeva, může to lesní úřad udělat sám a náklady pak vymáhat na vlastníkovi zpětně,“ potvrdil v písemné odpovědi pro INFO.CZ mluvčí Bavorského státního ministerstva pro výživu, zemědělství a lesnictví Martin Hecht. I když se podle něj stát snaží především o prevenci a pomoc vlastníkům lesů, pokud majitel nebere v úvahu upozornění a varování příslušných úřadů, může ho nečinnost přijít draho. „Jestliže nadále neudělá žádná opatření proti šíření kůrovce, následuje zásah ze strany státu. Už za rozhodnutí o tomto zásahu musí příslušný majitel zaplatit. Stejně tak jsou za ním všechny další náklady, včetně účetních a personálních“ uvedl Hecht.

V Česku zatím zákony nucenou správu v případě neudržovaných hospodářských lesů ani v případě kůrovcové kalamity neumožňují. A to i přesto, že o tom ministerstvo zemědělství před časem údajně také uvažovalo. A v rámci chystané novely lesního zákona dokonce tento institut „náhradní správy“ připravilo k možnému schválení vládou. Nakonec se ale do vládního návrhu nedostal, údajně kvůli tomu, že by to mohlo v Česku po zkušenosti se socialismem vzbudit velmi negativní reakce.

„Takový postup, kterým stát zasahuje do vlastnických práv soukromých osob (byť z hlediska veřejného zájmu logicky opodstatněný), není v českém prostředí z historických důvodů přijímán jednoznačně pozitivně, naopak se setkává se silným odporem,“ napsal INFO.CZ mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Institut „náhradní správy“ ale podle něj bude nadále předmětem diskuse s odborníky.

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud