Čeští vědci musí při žádostech o grant přikládat „plán genderové rovnosti“. Nová pravidla sklízí v akademické obci kritiku

Grantová agentura České republiky (GAČR) začala letos poprvé vyžadovat po vědcích, usilujících o státní podporu svého výzkumu, informace o zajištění genderové rovnosti. O tom, zda český vědec dostane grant či nikoliv, tak rozhoduje i to, zda dokáže v žádosti dostatečně obhájit, že jeho výzkum (či práce na něm) nediskriminuje žádné pohlaví. Někteří vědci však nová pravidla kritizují. Protože žádost má omezený rozsah, formální potvrzení „genderové rovnosti“ jde podle nich na úkor vědeckých argumentů.

Kdo by chtěl přitom poukazovat na to, že „Česko musí zase splnit něco, co mu nařídil Brusel“, mýlil by se. GAČR je státní instituce, která rozděluje peníze na výzkum z prostředků České republiky. A jako taková tedy není vázána omezeními, vyplývajícími z evropské legislativy. Přesto se vedení grantové agentury rozhodlo, že bude po žadatelích o grant vyžadovat i takzvaný genderový plán rovnosti nebo jiný dokument, kterým žadatel prokáže svou připravenost zabránit jakékoliv diskriminaci pohlaví.

„Grantová agentura České republiky vnímá potřebu sladění profesního a soukromého života vědců a vědkyň a rovných příležitostí žen a mužů ve výzkumu,“ řekl INFO.CZ mluvčí GAČR Vojtěch Janů. Snaha o genderovou rovnost je údajně důležitá obzvlášť s ohledem na to, že podle dat Evropské komise tvoří podíl žen mezi výzkumníky v Česku pouze 26,6 % (průměr EU je 32,8 %). A Česká republika se tak umístila na 44. místě ze 47 mapovaných zemí.

Jenže jak třeba vědec, který se zabývá výzkumem parazitů u krav, v rámci požadovaného plánu prokáže, že jeho projekt nabízí rovné příležitosti ženám i mužům? A je vůbec možné, aby taková rovnost ve vědecké práci nastala?

Podle informací INFO.CZ to vědci většinou řeší tak, že jim jejich mateřské univerzity či jiné instituce nabízejí jakýsi manuál, odkazující na to, že příslušná univerzita či vědecké centrum se přihlásilo k nějakému evropskému programu rovnosti pohlaví ve vědecké sféře (např. HR Award).

Vědec pak v žádosti krátce popíše (a doplní příslušným odkazem), že jeho pracoviště je součástí univerzity, která tímto způsobem jako celek usiluje o rovnost příležitostí žen a mužů. A tím by měla být celá záležitost formálně vyřešena.

sinfin.digital