Dolejš: Nespokojíme se s drobky, tolerance vlády může skončit. Proč lidem neříkat, že Babiš není premiér do krize?

Bývalý místopředseda KSČM a jeden z nejviditelnějších poslanců strany Jiří Dolejš pro INFO.CZ vysvětluje kritickou pozici komunistů k aktuálnímu návrhu rozpočtu. Jeho základní čísla považuje za virtuální. Podle něj nebudou komunisté zvedat ruku pro návrh, o kterém už dnes vědí, že nemá reálné základy. Dolejš komentuje také situaci strany před sjezdem a spolupráci s vládním ANO. „Koneckonců i ta tolerance vlády Babiše může skončit daleko dříve než na konci tohoto volebního období,“ říká.

Vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na příští rok: příjmy ve srovnání s předkrizovým rozpočtem pro letošek klesají o 91,3 miliardy korun, výdaje naopak rostou o 188,7 miliardy korun. KSČM k tomu měla výhrady. Co na předlohu říkáte?

Návrh byl zpracován v značně nejisté situaci, ale i když se jeho struktura během projednávání může měnit, první zásadní hlasování je už v listopadu v prvním čtení, kde se schvalují celkové příjmy, výdaje a deficit. Pokud bychom vzali jenom deficit, tak po letošním navýšení na půl bilionu (cca 8 % HDP), mělo od příštího roku dojít k postupné konsolidaci. Návrh ale překračuje i limit daný zákonem o rozpočtové odpovědnosti, který připouští strukturální deficit 4 %.

Tato základní čísla jsou dost virtuální, přitom je už po prvním čtení nelze měnit. Předpokládáme tedy už nyní novelu zákona o rozpočtu? Objem příjmů je také odvislý od dnes nejisté prognózy ekonomiky (druhá vlna může dosavadní predikce na rok 2021 zhoršit), což lze v turbulentní situaci ještě chápat. Ale vývoj příjmů je odvislý také od stále nejasného rozhodnutí o změnách daní včetně toho, jak to bude se superhrubou mzdou.

Ve struktuře rozpočtu je celá řada bílých míst i na výdajové straně a slib možných korekcí struktury rozpočtu po hlasování v prvním čtení není úplně kredibilní. Za všechny položky uvedu například investice v obraně, které nepřináší efekt pro českou ekonomiku a mohou v krizovém roce nepochybně počkat. Už proto, že konkrétní čerpání má problém. Proč tedy tyto peníze nenechat v rezervě?

Dotkl jste se toho, ale přesto: do jaké míry považujete v danou chvíli, tj. v čase krize, které čelíme, rozpočet za realisticky?

Pokud jsem označil základní čísla návrhu za virtuální, je to i kvůli objektivní nejistotě, zda průběh ekonomické krize vyvolaný covidem-19 bude mít už od příštího roku charakter písmene „U“, nebo zda můžeme čekat návrat dalších vln nákazy a tedy hrozbu dalších lockdownů, což by vedlo spíše ke křivce ve tvaru písmene „W“. Tato část úvah o státním rozpočtu je o zvládání hygienické situace v zemi a o vystaveném účtu za něj.

Rekordní deficity ukazují vážnou nemoc vlády – propadla sebeklamu falešné prosperity

sinfin.digital