Dozorčí komise Rady ČT ani napodruhé na Dvořáka nic nenašla. Matocha chce právní analýzy

Dozorčí komise Rady ČT se ani napodruhé nedopátrala nezákonného jednání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka v souvislosti s obchodními vztahy mezi Českou televizí a společností Gopas, jejíž je spoluvlastníkem. „Zákon o ČT nezakazuje generálnímu řediteli mít majetkové podíly v obchodních společnostech,“ připomíná mimo jiné dozorčí komise v materiálu, kterým reaguje na sadu doplňujících otázek, jež jí zaslala radní Hana Lipovská kvůli kauze Gopas.

Předseda Rady ČT Pavel Matocha nicméně už v týdnu v rozhovoru pro Radiožurnál zdůraznil, že dozorčí komise nezkoumala případný střet zájmů generálního ředitele. „Dozorčí komise nám ze zákona slouží pouze pro kontrolu hospodaření a není to náš právní servis. Dozorčí komise to neměla v zadání a ani by nemohla mít v zadání, aby posuzovala otázky případného konfliktu zájmů. Otázky případného konfliktu zájmů musí vyhodnotit Rada ČT a já jako její předseda říkám, že předtím si musí zajistit dostatečné právní analýzy, které celou situaci posoudí,“ uvedl Matocha s tím, že by chtěl mít do měsíce právní analýzy na stole.

Obecné stanovisko dozorčí komise k problematice možného konfliktu zájmů zní takto: „Dozorčí komise nezkoumala právní aspekty možného konfliktu zájmů. Nicméně dozorčí komise chápe ustanovení Zákona o ČT tak, že se generální ředitel nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování.“

A dále: „Generální ředitel nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle tohoto zákona nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona. Zákon o ČT nezakazuje GŘ mít majetkové podíly v obchodních společnostech. Omezuje pouze podnikání ve sdělovacích prostředcích, zastupování obchodních zájmů a možnost mít jiné příjmy od ČT než příjmy související s výkonem funkce.“

Tolik klíčová úvodní pasáž dokumentu. Členové dozorčí komise pak zdůrazňují, že případná interpretace, tedy zda by mohlo dojít ke střetu zájmů prostřednictvím obchodování mezi Českou televizí a obchodní společností spoluvlastněnou zaměstnancem ČT, vyžaduje právní posouzení. „Pokud se tím Rada chce dále zabývat, doporučujeme, aby si získala právní stanovisko.“ Což je přesně ta věc, kterou nyní radní ČT začnou podle našich informací dělat.

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Co chtěla po komisi vědět Hana Lipovská?
  • A na základě čeho došla komise k závěru, že se Petr Dvořák nedopustil nezákonného jednání?
sinfin.digital