Důvody pro odvolání Dozorčí komise ČT? Lipovská, Matocha a další radní mlčí

Redakce INFO.CZ v pátek oslovila všech deset radních České televize, kteří minulý týden ve středu zvedli ruku pro spěšně Hanou Lipovskou navržené usnesení, kterým Rada ČT odvolala svou Dozorčí komisi. Chtěli jsme tak po rozhovoru s dnes už bývalým předsedou Dozorčí komise Jiřím Staňkem věnovat adekvátní prostor také druhé straně sporu. Leč marně, až na Pavla Kysilku nikdo z radních nereagoval. Pochybnosti nad celým manévrem tak přetrvávají.

Pro připomenutí: Rada ČT minulý týden ve středu odvolala Dozorčí komisi, jejíž členové hrají zásadní roli v kontrole hospodaření České televize. Na rozdíl od radních mají totiž pravomoc nahlížet s vědomím generálního ředitele do všech účetních dokladů, účetních záznamů a dalších písemností České televize. S návrhem na odvolání kompletní Dozorčí komise přišla Hana Lipovská, pro hlasovalo deset radních: místopředsedové Daniel Váňa a Pavel Matocha, dále pak Jiří Šlégr, Jiří Kratochvíl, Vladimír Karmazín, Maxmilián Kašparů, Hana Lipovská, Lubomír „Xaver“ Veselý, Roman Bradáč a Pavel Kysilka.

Jak jsme již také uvedli, o návrhu, se kterým Lipovská přišla až během jednání, někteří radní dopředu nevěděli, část z nich se o něm dozvěděla těsně před začátkem jednání Rady ČT, část ale vůbec. Celé se to semlelo rychle, hladce a hlavně bez veřejně předložených argumentů pro či proti odvolání. Diskusi na veřejném jednání se radní nepochopitelně vyhnuli. Právě proto jsme je mimo jiné oslovili. Chtěli jsme jim dát prostor k tomu, aby svůj postup vyjasnili a obhájili, a současně, aby předestřeli, jaký je jejich plán, pokud jde o volbu nových členů Dozorčí komise.

Šéf odvolané Dozorčí komise ČT: Nové radní televize vůbec nezajímá, polovina původních kolaboruje

Až na zmíněného Kysilku neodpověděl nikdo. Hana Lipovská a spol. se tak nemohou divit podrážděné reakci veřejnosti i politiků, kteří jejich nestandardní postup sledují se silnými obavami o budoucnost veřejnoprávní televize. Ostatně na úterý je na Kavčí hory svolána demonstrace na podporu nezávislosti České televize, a ve čtvrtek bude celou anabázi řešit sněmovní volební výbor, v mezičase k odvolání Dozorčí komise Rady ČT vydali tiskové prohlášení lidovci a senátorský klub Starostů a nezávislých. Celá věc zjevně nabírá širší společensko-politickou dynamiku, zatímco radní jednají za kulisami, pokoutně a netransparentně, a bez možnosti vést s nimi o věci veřejnou rozpravu.

V pátek jsme jim přitom zaslali sadu pěti otázek, měli tudiž značně velký prostor k tomu, aby vše vyjasnili. Otázky zněly takto:

1. Proč jste hlasovali pro odvolání Dozorčí komise? V čem spatřujete důvody pro její odvolání?

2. Proč jste přistoupili k odvolání všech jejích členů a nikoli pouze těch, s jejichž prací nejste spokojeni?

3. Proč se před hlasováním nevedla veřejná rozprava o důvodech odvolání Dozorčí komise?

4. Proč předseda odvolané Dozorčí komise nedostal na veřejném jednání Rady ČT prostor k obhajobě?

5. Máte už představu o osobnostech, které budete na uvolněná místa v Dozorčí komisi nominovat? A pokud ano, o koho jde?

V čase, kdy tento text píšu (pondělí odpoledne, pozn. red.), dorazila pouze reakce od Pavla Kysilky, který ale odpověděl pouze na první tři otázky:

1. I přes krátké období svého členství v Radě ČT jsem opakovaně zažil situaci, kdy Dozorčí komise předložila Radě ČT dokumenty a návrhy, jež byly neúplné a nedostatečné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí, které by tak bylo v rozporu s principy péče řádného hospodáře.

Posledním z těchto případů bylo předložení návrhu na uplatnění předkupního práva k pozemku pod budovou studia ČT v Ostravě za vyšší než odhadní cenu, u něhož chyběla jakákoliv analýza ekonomické výhodnosti a rizik, která by se mohla naplnit v případě neuplatnění předkupního práva.

2. Je mimo možnosti jakéhokoliv člena Rady posoudit individuální odpovědnost členů Dozorčí komise. Rada dostáva stanoviska, návrhy a analýzy od komise jako celku.

3. Kritické výhrady ze strany Rady ČT vůči výstupům komise zaznívají dlouhodobě, což je dohledatelné ze záznamu jednání Rady ČT.

Zlom v Radě ČT. Zformovala se nová většina proti Dvořákovi, odvolání dozorčí komise byl test její síly

Nevíme tudíž, proč se celá věc odehrála bez toho, aniž by se před hlasováním uskutečnila o návrhu usnesení debata, během které by se mohl případně bránit předseda Dozorčí komise. Netušíme také, koho zvažují radní České televize nominovat do příští Dozorčí komise, kterou Rada právě v těchto týdnech docela dost potřebuje: čeká jí totiž hlasování o dlouhodobých plánech České televize a o jejím rozpočtu na příští rok. Bez Dozorčí komise si skoro nejde představit, že by o takto zásadních ekonomických dokumentech radní hlasovali.

Buď jak buď, pokud jde o dalších devět radních, kteří pro odvolání Dozorčí komise hlasovali, musíme se spokojit (pokud vůbec) s tím, co zveřejnili na sociálních sítích. Případně jsme odkázaní na jejich vyjádření pro jiná média. Tak třeba Hana Lipovská pro CNN Prima News řekla, že s překvapením zjistila, kterak je zdaleka nejdůležitější nejprve důsledně kontrolovat práci kontrolního orgánu – Dozorčí komise. „Tu Rada ČT zřizuje jako svůj pomocný orgán, který má členům Rady dávat podklady zejména ve věcech hospodářských a právních. A když podklady od komise kontroluji, nacházím řadu problémů, které považuji za závažné,“ vysvětlila.

Na doplňující otázku, která se týkala údajného podezření Lipovské, že se v České televizi nezachází s penězi hospodárně, odvětila, že v danou chvíli hovoří o milionových sumách. Místopředseda Rady ČT Pavel Matocha, stejně jako výše Pavel Kysilka, pak na sociálních sítích napsal, že Dozorčí komise byla odvolána kvůli peripetiím okolo pozemků pod ostravským studiem České televize. V danou chvíli je důležité připomenout, že podle našich informací neexistuje jediný dokument za posledních dvacet let, který by radní na problém s pozemkem pod ostravským studiem upozorňoval. Zrovna tak nikdo z managementu podle dostupných informací s původními majiteli pozemku nejednal o možnosti jeho odkupu.

Provozovatel FlashNews brzy narazí do zdi. Jeho přístup vůči vydavatelům ukazuje, že se z ničeho nepoučil

Teprve nyní, když pozemek původní majitel prodal, přišla České televizi nabídka s tím, že má do 19. listopadu odsouhlasit prodej za téměř dvojnásobnou cenu oproti té odhadní. Matocha píše: „Koncem října Dozorčí komise totálně selhala přímo před mýma očima: jednohlasně nám doporučila schválit usnesení povolující nákup pozemků v Ostravě, a když jsme se předsedy Dozorčí komise Staňka začali ptát na podrobnosti a podkladové materiály, tak přiznal, že některé vůbec nemají (včetně znaleckého posudku jednoho z pozemků, který byl do navrhované transakce zahrnut), a že bude rád, když plánované projednání tohoto bodu odložíme na listopad (a to nám písemným usnesením a poměr hlasů 5:0 doporučovali to schválit!).“

Přesto někteří radní považují postup těch, kteří odvolali Dozorčí komisi, za účelový. Na což v rozhovoru pro INFO.CZ z části narazil také Jiří Staněk, když připomněl, že se někteří radní začátkem září zúčastnili jednání Dozorčí komise, a nikdo z nich posléze žádné výhrady nepřednesl. „Návrh paní Lipovské byl pro mne naprosto nečekaný, navíc, když si jej dám do souvislosti s jejím prohlášením na jednání Dozorčí komise z 2. září, že pro odvolání Dozorčí komise není důvod, nedává to logiku,“ uvedl Staněk pro INFO.CZ.

O tom, jak vážně míněné jsou výhrady deseti radních k situaci okolo pozemků v Ostravě, budeme více vědět už ve středu. Rada ČT bude totiž na svém mimořádném jednání rozhodovat o svém dalším postupu právě v této věci. Devatenáctý listopad je totiž posledním dnem, kdy Česká televize může uplatnit předkupní právo. A už teď nelze vyloučit, že v nějaké variantě kývne na to, aby Česká televize pozemky navzdory některým pochybnostem odkoupila. Jinak řečeno: radní dají managementu svolení přesně k tomu, co doporučovala odvolaná Dozorčí komise. V danou chvíli by to bylo celkem pikantní vyústění celé anabáze.

SDÍLET
sinfin.digital